કરૌલી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કરૌલી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
આગ્રા 07 જુલાઈ 2022 52,520
અલવર 07 જુલાઈ 2022 52,500
ભરતપુર 07 જુલાઈ 2022 52,500
દૌસા 07 જુલાઈ 2022 52,500
ધૌલપુર 07 જુલાઈ 2022 52,500
ફિરોઝાબાદ 07 જુલાઈ 2022 52,520
ગ્વાલિયર 07 જુલાઈ 2022 52,560
જયપુર 07 જુલાઈ 2022 52,500
કરૌલી 07 જુલાઈ 2022 52,500
મથુરા 07 જુલાઈ 2022 52,520
મુરેના 07 જુલાઈ 2022 52,560
સવાઈમાધોપુર 07 જુલાઈ 2022 52,500
શીઓપુર 07 જુલાઈ 2022 52,560
શિવપુરી 07 જુલાઈ 2022 52,560
ટોંક 07 જુલાઈ 2022 52,500
કરૌલી : સોનાનો ભાવ

કરૌલી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
આગ્રા 07 જુલાઈ 2022 58,210
અલવર 07 જુલાઈ 2022 58,190
ભરતપુર 07 જુલાઈ 2022 58,190
દૌસા 07 જુલાઈ 2022 58,190
ધૌલપુર 07 જુલાઈ 2022 58,190
ફિરોઝાબાદ 07 જુલાઈ 2022 58,210
ગ્વાલિયર 07 જુલાઈ 2022 58,260
જયપુર 07 જુલાઈ 2022 58,190
કરૌલી 07 જુલાઈ 2022 58,190
મથુરા 07 જુલાઈ 2022 58,210
મુરેના 07 જુલાઈ 2022 58,260
સવાઈમાધોપુર 07 જુલાઈ 2022 58,190
શીઓપુર 07 જુલાઈ 2022 58,260
શિવપુરી 07 જુલાઈ 2022 58,260
ટોંક 07 જુલાઈ 2022 58,190
કરૌલી : ચાંદીના ભાવ