પંચકુલા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પંચકુલા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 05 જુલાઈ 2022 53,120
બાર્નાલા 05 જુલાઈ 2022 53,130
બિલાસપુર 05 જુલાઈ 2022 53,190
ચંદીગ. 05 જુલાઈ 2022 53,130
દહેરાદૂન 05 જુલાઈ 2022 53,160
ફતેહગgarh સાહિબ 05 જુલાઈ 2022 53,130
હમીરપુર 05 જુલાઈ 2022 53,190
હરિદ્વાર 05 જુલાઈ 2022 53,160
હોશિયારપુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
જલંધર 05 જુલાઈ 2022 53,130
કૈથલ 05 જુલાઈ 2022 53,120
કપુરથલા 05 જુલાઈ 2022 53,130
કરનાલ 05 જુલાઈ 2022 53,120
કુલ્લુ 05 જુલાઈ 2022 53,190
કુરુક્ષેત્ર 05 જુલાઈ 2022 53,120
લુધિયાણા 05 જુલાઈ 2022 53,130
મંડી 05 જુલાઈ 2022 53,190
માણસા 05 જુલાઈ 2022 53,130
મુઝફ્ફરનગર 05 જુલાઈ 2022 53,150
પંચકુલા 05 જુલાઈ 2022 53,120
પાણીપત 05 જુલાઈ 2022 53,120
પટિયાલા 05 જુલાઈ 2022 53,130
રૂપનગર 05 જુલાઈ 2022 53,130
સહારનપુર 05 જુલાઈ 2022 53,150
સંગ્રુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
સાસ નગર 05 જુલાઈ 2022 53,130
શામલી 05 જુલાઈ 2022 53,150
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 05 જુલાઈ 2022 53,130
સિમલા 05 જુલાઈ 2022 53,190
સિરમૌર 05 જુલાઈ 2022 53,190
સોલન 05 જુલાઈ 2022 53,190
ના 05 જુલાઈ 2022 53,190
ઉત્તરકાશી 05 જુલાઈ 2022 53,160
યમુનાનગર 05 જુલાઈ 2022 53,120
પંચકુલા : સોનાનો ભાવ

પંચકુલા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 05 જુલાઈ 2022 59,080
બાર્નાલા 05 જુલાઈ 2022 59,100
બિલાસપુર 05 જુલાઈ 2022 59,160
ચંદીગ. 05 જુલાઈ 2022 59,100
દહેરાદૂન 05 જુલાઈ 2022 59,130
ફતેહગgarh સાહિબ 05 જુલાઈ 2022 59,100
હમીરપુર 05 જુલાઈ 2022 59,160
હરિદ્વાર 05 જુલાઈ 2022 59,130
હોશિયારપુર 05 જુલાઈ 2022 59,100
જલંધર 05 જુલાઈ 2022 59,100
કૈથલ 05 જુલાઈ 2022 59,080
કપુરથલા 05 જુલાઈ 2022 59,100
કરનાલ 05 જુલાઈ 2022 59,080
કુલ્લુ 05 જુલાઈ 2022 59,160
કુરુક્ષેત્ર 05 જુલાઈ 2022 59,080
લુધિયાણા 05 જુલાઈ 2022 59,100
મંડી 05 જુલાઈ 2022 59,160
માણસા 05 જુલાઈ 2022 59,100
મુઝફ્ફરનગર 05 જુલાઈ 2022 59,110
પંચકુલા 05 જુલાઈ 2022 59,080
પાણીપત 05 જુલાઈ 2022 59,080
પટિયાલા 05 જુલાઈ 2022 59,100
રૂપનગર 05 જુલાઈ 2022 59,100
સહારનપુર 05 જુલાઈ 2022 59,110
સંગ્રુર 05 જુલાઈ 2022 59,100
સાસ નગર 05 જુલાઈ 2022 59,100
શામલી 05 જુલાઈ 2022 59,110
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 05 જુલાઈ 2022 59,100
સિમલા 05 જુલાઈ 2022 59,160
સિરમૌર 05 જુલાઈ 2022 59,160
સોલન 05 જુલાઈ 2022 59,160
ના 05 જુલાઈ 2022 59,160
ઉત્તરકાશી 05 જુલાઈ 2022 59,130
યમુનાનગર 05 જુલાઈ 2022 59,080
પંચકુલા : ચાંદીના ભાવ