પંચકુલા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પંચકુલા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 07 જૂન 2023 59,930
બાર્નાલા 07 જૂન 2023 59,950
બિલાસપુર 07 જૂન 2023 60,010
ચંદીગ. 07 જૂન 2023 59,950
દહેરાદૂન 07 જૂન 2023 59,980
ફતેહગgarh સાહિબ 07 જૂન 2023 59,950
હમીરપુર 07 જૂન 2023 60,010
હરિદ્વાર 07 જૂન 2023 59,980
હોશિયારપુર 07 જૂન 2023 59,950
જલંધર 07 જૂન 2023 59,950
કૈથલ 07 જૂન 2023 59,930
કપુરથલા 07 જૂન 2023 59,950
કરનાલ 07 જૂન 2023 59,930
કુલ્લુ 07 જૂન 2023 60,010
કુરુક્ષેત્ર 07 જૂન 2023 59,930
લુધિયાણા 07 જૂન 2023 59,950
મંડી 07 જૂન 2023 60,010
માણસા 07 જૂન 2023 59,950
મુઝફ્ફરનગર 07 જૂન 2023 59,970
પંચકુલા 07 જૂન 2023 59,930
પાણીપત 07 જૂન 2023 59,930
પટિયાલા 07 જૂન 2023 59,950
રૂપનગર 07 જૂન 2023 59,950
સહારનપુર 07 જૂન 2023 59,970
સંગ્રુર 07 જૂન 2023 59,950
સાસ નગર 07 જૂન 2023 59,950
શામલી 07 જૂન 2023 59,970
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 07 જૂન 2023 59,950
સિમલા 07 જૂન 2023 60,010
સિરમૌર 07 જૂન 2023 60,010
સોલન 07 જૂન 2023 60,010
ના 07 જૂન 2023 60,010
ઉત્તરકાશી 07 જૂન 2023 59,980
યમુનાનગર 07 જૂન 2023 59,930
પંચકુલા : સોનાનો ભાવ

પંચકુલા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 07 જૂન 2023 72,010
બાર્નાલા 07 જૂન 2023 72,030
બિલાસપુર 07 જૂન 2023 72,100
ચંદીગ. 07 જૂન 2023 72,030
દહેરાદૂન 07 જૂન 2023 72,060
ફતેહગgarh સાહિબ 07 જૂન 2023 72,030
હમીરપુર 07 જૂન 2023 72,100
હરિદ્વાર 07 જૂન 2023 72,060
હોશિયારપુર 07 જૂન 2023 72,030
જલંધર 07 જૂન 2023 72,030
કૈથલ 07 જૂન 2023 72,010
કપુરથલા 07 જૂન 2023 72,030
કરનાલ 07 જૂન 2023 72,010
કુલ્લુ 07 જૂન 2023 72,100
કુરુક્ષેત્ર 07 જૂન 2023 72,010
લુધિયાણા 07 જૂન 2023 72,030
મંડી 07 જૂન 2023 72,100
માણસા 07 જૂન 2023 72,030
મુઝફ્ફરનગર 07 જૂન 2023 72,050
પંચકુલા 07 જૂન 2023 72,010
પાણીપત 07 જૂન 2023 72,010
પટિયાલા 07 જૂન 2023 72,030
રૂપનગર 07 જૂન 2023 72,030
સહારનપુર 07 જૂન 2023 72,050
સંગ્રુર 07 જૂન 2023 72,030
સાસ નગર 07 જૂન 2023 72,030
શામલી 07 જૂન 2023 72,050
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 07 જૂન 2023 72,030
સિમલા 07 જૂન 2023 72,100
સિરમૌર 07 જૂન 2023 72,100
સોલન 07 જૂન 2023 72,100
ના 07 જૂન 2023 72,100
ઉત્તરકાશી 07 જૂન 2023 72,060
યમુનાનગર 07 જૂન 2023 72,010
પંચકુલા : ચાંદીના ભાવ