યમુનાનગર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

યમુનાનગર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 05 જુલાઈ 2022 53,120
બાગપત 05 જુલાઈ 2022 53,150
બિજનોર 05 જુલાઈ 2022 53,150
બિલાસપુર 05 જુલાઈ 2022 53,190
ચંદીગ. 05 જુલાઈ 2022 53,130
દહેરાદૂન 05 જુલાઈ 2022 53,160
ફતેહગgarh સાહિબ 05 જુલાઈ 2022 53,130
હરિદ્વાર 05 જુલાઈ 2022 53,160
જીંદ 05 જુલાઈ 2022 53,120
કૈથલ 05 જુલાઈ 2022 53,120
કરનાલ 05 જુલાઈ 2022 53,120
કુરુક્ષેત્ર 05 જુલાઈ 2022 53,120
લુધિયાણા 05 જુલાઈ 2022 53,130
મેરઠ 05 જુલાઈ 2022 53,150
મુઝફ્ફરનગર 05 જુલાઈ 2022 53,150
નરેલા 05 જુલાઈ 2022 53,050
પંચકુલા 05 જુલાઈ 2022 53,120
પાણીપત 05 જુલાઈ 2022 53,120
પટિયાલા 05 જુલાઈ 2022 53,130
પૌરી 05 જુલાઈ 2022 53,160
રોહિણી 05 જુલાઈ 2022 53,050
રોહતક 05 જુલાઈ 2022 53,120
રૂપનગર 05 જુલાઈ 2022 53,130
સહારનપુર 05 જુલાઈ 2022 53,150
સંગ્રુર 05 જુલાઈ 2022 53,130
સાસ નગર 05 જુલાઈ 2022 53,130
શાહદરા 05 જુલાઈ 2022 53,050
શામલી 05 જુલાઈ 2022 53,150
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 05 જુલાઈ 2022 53,130
સિમલા 05 જુલાઈ 2022 53,190
સિરમૌર 05 જુલાઈ 2022 53,190
સોલન 05 જુલાઈ 2022 53,190
સોનીપત 05 જુલાઈ 2022 53,120
તેહરી ગarhવાલ 05 જુલાઈ 2022 53,160
ઉત્તરકાશી 05 જુલાઈ 2022 53,160
યમુના વિહાર 05 જુલાઈ 2022 53,050
યમુનાનગર 05 જુલાઈ 2022 53,120
યમુનાનગર : સોનાનો ભાવ

યમુનાનગર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 05 જુલાઈ 2022 59,080
બાગપત 05 જુલાઈ 2022 59,110
બિજનોર 05 જુલાઈ 2022 59,110
બિલાસપુર 05 જુલાઈ 2022 59,160
ચંદીગ. 05 જુલાઈ 2022 59,100
દહેરાદૂન 05 જુલાઈ 2022 59,130
ફતેહગgarh સાહિબ 05 જુલાઈ 2022 59,100
હરિદ્વાર 05 જુલાઈ 2022 59,130
જીંદ 05 જુલાઈ 2022 59,080
કૈથલ 05 જુલાઈ 2022 59,080
કરનાલ 05 જુલાઈ 2022 59,080
કુરુક્ષેત્ર 05 જુલાઈ 2022 59,080
લુધિયાણા 05 જુલાઈ 2022 59,100
મેરઠ 05 જુલાઈ 2022 59,110
મુઝફ્ફરનગર 05 જુલાઈ 2022 59,110
નરેલા 05 જુલાઈ 2022 59,000
પંચકુલા 05 જુલાઈ 2022 59,080
પાણીપત 05 જુલાઈ 2022 59,080
પટિયાલા 05 જુલાઈ 2022 59,100
પૌરી 05 જુલાઈ 2022 59,130
રોહિણી 05 જુલાઈ 2022 59,000
રોહતક 05 જુલાઈ 2022 59,080
રૂપનગર 05 જુલાઈ 2022 59,100
સહારનપુર 05 જુલાઈ 2022 59,110
સંગ્રુર 05 જુલાઈ 2022 59,100
સાસ નગર 05 જુલાઈ 2022 59,100
શાહદરા 05 જુલાઈ 2022 59,000
શામલી 05 જુલાઈ 2022 59,110
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 05 જુલાઈ 2022 59,100
સિમલા 05 જુલાઈ 2022 59,160
સિરમૌર 05 જુલાઈ 2022 59,160
સોલન 05 જુલાઈ 2022 59,160
સોનીપત 05 જુલાઈ 2022 59,080
તેહરી ગarhવાલ 05 જુલાઈ 2022 59,130
ઉત્તરકાશી 05 જુલાઈ 2022 59,130
યમુના વિહાર 05 જુલાઈ 2022 59,000
યમુનાનગર 05 જુલાઈ 2022 59,080
યમુનાનગર : ચાંદીના ભાવ