आदिलाबाद, तेलंगणा : सोने आणि चांदी किंमत

आदिलाबाद : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,170
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,170 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,250 +10.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,240 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 50,240 +90.00
29 सप्टेंबर 2022 50,150 +150.00
28 सप्टेंबर 2022 50,000 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,560 +200.00
26 सप्टेंबर 2022 49,360 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,630 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,630 +10.00
आदिलाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,170
आदिलाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,240
आदिलाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,553
आदिलाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,240
आदिलाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,170
आदिलाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,800
आदिलाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,360
आदिलाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,083
आदिलाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,190
आदिलाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,240
आदिलाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,730
आदिलाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,870
आदिलाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,842
आदिलाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,530
आदिलाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,880
आदिलाबाद सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,430
आदिलाबाद सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,580
आदिलाबाद सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,068
आदिलाबाद सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,780
आदिलाबाद सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,580
आदिलाबाद - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

आदिलाबाद : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
60,920.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 60,920 +4,030.00
02 ऑक्टोबर 2022 56,890 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,890 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 56,880 +790.00
29 सप्टेंबर 2022 56,090 -440.00
28 सप्टेंबर 2022 56,530 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,430 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,310 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,260 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,260 +0.00
आदिलाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 60,920
आदिलाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,890
आदिलाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,233
आदिलाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,890
आदिलाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 60,920
आदिलाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,000
आदिलाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,440
आदिलाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,515
आदिलाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,440
आदिलाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,880
आदिलाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,530
आदिलाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,110
आदिलाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,022
आदिलाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,430
आदिलाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,110
आदिलाबाद चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,950
आदिलाबाद चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,770
आदिलाबाद चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,099
आदिलाबाद चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,790
आदिलाबाद चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,790
आदिलाबाद - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत