आदिलाबाद, तेलंगणा : सोने आणि चांदी किंमत

आदिलाबाद : सोन्याचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
48,470
+80.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 48,390 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,110 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,110 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,110 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,110 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,380 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,230 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,210 +210.00
10 ऑक्टोबर 2021 48,000 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 48,000 +0.00
आदिलाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,110
आदिलाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,440
आदिलाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,200
आदिलाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,480
आदिलाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 48,390
आदिलाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,710
आदिलाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,730
आदिलाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,785
आदिलाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,300
आदिलाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,730
आदिलाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,490
आदिलाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,030
आदिलाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,363
आदिलाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,490
आदिलाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,340
आदिलाबाद सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,610
आदिलाबाद सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,010
आदिलाबाद सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,931
आदिलाबाद सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,010
आदिलाबाद सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,490
आदिलाबाद - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

आदिलाबाद : चांदीचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
64,850.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 64,850 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,460 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,460 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,460 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,460 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,130 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,290 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,350 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,790 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,790 +0.00
आदिलाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,850
आदिलाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,110
आदिलाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,986
आदिलाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,110
आदिलाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 64,850
आदिलाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,930
आदिलाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,850
आदिलाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,832
आदिलाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,490
आदिलाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,850
आदिलाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,910
आदिलाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,270
आदिलाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,602
आदिलाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,910
आदिलाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,600
आदिलाबाद चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,940
आदिलाबाद चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,710
आदिलाबाद चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,094
आदिलाबाद चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,840
आदिलाबाद चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,910
आदिलाबाद - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत