हिम्मतनगर, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

हिम्मतनगर : सोन्याचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
49,390
+410.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 48,980 +400.00
24 ऑक्टोबर 2021 48,580 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 48,580 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 48,580 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,680 +230.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,450 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,460 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,380 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,100 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,100 +0.00
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,100
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,430
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,309
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,470
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 48,980
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,700
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,710
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,772
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,290
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,710
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,480
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,020
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,352
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,480
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,330
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,600
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,000
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,916
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,000
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,480
हिम्मतनगर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

हिम्मतनगर : चांदीचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
67,780.00
+500.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 67,280 +660.00
24 ऑक्टोबर 2021 66,620 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 66,620 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 66,620 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,230 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,050 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,830 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,840 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,440 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,440 +0.00
हिम्मतनगर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,280
हिम्मतनगर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,090
हिम्मतनगर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,946
हिम्मतनगर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,090
हिम्मतनगर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 67,280
हिम्मतनगर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,910
हिम्मतनगर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,830
हिम्मतनगर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,815
हिम्मतनगर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,470
हिम्मतनगर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,830
हिम्मतनगर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,890
हिम्मतनगर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,250
हिम्मतनगर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,587
हिम्मतनगर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,890
हिम्मतनगर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,590
हिम्मतनगर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,930
हिम्मतनगर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,690
हिम्मतनगर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,075
हिम्मतनगर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,820
हिम्मतनगर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,890
हिम्मतनगर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत