हिम्मतनगर, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

हिम्मतनगर : सोन्याचा दर

04 डिसेंबर 2022
53,900
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 डिसेंबर 2022 53,900 +10.00
02 डिसेंबर 2022 53,890 +10.00
01 डिसेंबर 2022 53,880 +970.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,910 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,620 +230.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,390 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,780 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,780 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,770 -150.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,920 +220.00
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,900
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,880
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,890
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,880
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (03 डिसेंबर) 53,900
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,250
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,300
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,221
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,650
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,910
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,030
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,200
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,856
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,230
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,450
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,790
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,350
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,072
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,180
हिम्मतनगर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,230
हिम्मतनगर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

हिम्मतनगर : चांदीचा दर

04 डिसेंबर 2022
66,320.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 डिसेंबर 2022 66,320 +10.00
02 डिसेंबर 2022 66,310 +1,060.00
01 डिसेंबर 2022 65,250 +1,900.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,350 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,710 +1,620.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,090 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,030 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,030 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,020 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,250 +340.00
हिम्मतनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,320
हिम्मतनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,250
हिम्मतनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 65,960
हिम्मतनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,250
हिम्मतनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (03 डिसेंबर) 66,320
हिम्मतनगर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,350
हिम्मतनगर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,510
हिम्मतनगर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,399
हिम्मतनगर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,040
हिम्मतनगर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,350
हिम्मतनगर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,870
हिम्मतनगर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,350
हिम्मतनगर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,116
हिम्मतनगर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,870
हिम्मतनगर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,820
हिम्मतनगर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,980
हिम्मतनगर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,420
हिम्मतनगर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,501
हिम्मतनगर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,420
हिम्मतनगर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,870
हिम्मतनगर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत