अररिया, बिहार : सोने आणि चांदी किंमत

अररिया : सोन्याचा दर

आज 07 डिसेंबर 2021
49,000
+0.00
तारीख किंमत बदला
06 डिसेंबर 2021 49,000 +510.00
05 डिसेंबर 2021 48,490 +0.00
04 डिसेंबर 2021 48,490 +0.00
03 डिसेंबर 2021 48,490 -180.00
02 डिसेंबर 2021 48,670 -30.00
01 डिसेंबर 2021 48,700 +20.00
30 नोव्हेंबर 2021 48,680 +0.00
29 नोव्हेंबर 2021 48,680 +170.00
28 नोव्हेंबर 2021 48,510 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 48,510 +0.00
अररिया सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 49,000
अररिया सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,490
अररिया सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 48,640
अररिया सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 48,700
अररिया सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (06 डिसेंबर) 49,000
अररिया सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,440
अररिया सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,080
अररिया सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 49,330
अररिया सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 48,730
अररिया सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 48,680
अररिया सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,300
अररिया सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,350
अररिया सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,385
अररिया सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,380
अररिया सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 49,060
अररिया सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,610
अररिया सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,630
अररिया सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,686
अररिया सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,200
अररिया सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,630
अररिया - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

अररिया : चांदीचा दर

आज 07 डिसेंबर 2021
62,930.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
06 डिसेंबर 2021 62,930 +410.00
05 डिसेंबर 2021 62,520 +0.00
04 डिसेंबर 2021 62,520 +0.00
03 डिसेंबर 2021 62,520 -350.00
02 डिसेंबर 2021 62,870 -190.00
01 डिसेंबर 2021 63,060 +10.00
30 नोव्हेंबर 2021 63,050 -420.00
29 नोव्हेंबर 2021 63,470 -1,130.00
28 नोव्हेंबर 2021 64,600 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 64,600 +0.00
अररिया चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,060
अररिया चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 62,520
अररिया चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,737
अररिया चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,060
अररिया चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (06 डिसेंबर) 62,930
अररिया चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 68,680
अररिया चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,050
अररिया चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 66,177
अररिया चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 66,010
अररिया चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,050
अररिया चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,650
अररिया चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 60,980
अररिया चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,383
अररिया चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 60,980
अररिया चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 66,420
अररिया चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,790
अररिया चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,720
अररिया चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,700
अररिया चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,360
अररिया चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,720
अररिया - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत