भद्राद्री कोठागुडेम, तेलंगणा : सोने आणि चांदी किंमत

भद्राद्री कोठागुडेम : सोन्याचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
48,800
+20.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 48,780 +0.00
29 नोव्हेंबर 2021 48,780 +170.00
28 नोव्हेंबर 2021 48,610 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 48,610 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 48,610 -10.00
25 नोव्हेंबर 2021 48,620 +0.00
24 नोव्हेंबर 2021 48,620 -500.00
23 नोव्हेंबर 2021 49,120 -930.00
22 नोव्हेंबर 2021 50,050 -240.00
21 नोव्हेंबर 2021 50,290 +0.00
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,550
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,180
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 49,433
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 48,830
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 48,780
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,410
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,440
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,485
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,480
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 49,160
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,710
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,730
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,785
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,300
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,730
भद्राद्री कोठागुडेम - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

भद्राद्री कोठागुडेम : चांदीचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
63,190.00
+10.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 63,180 -420.00
29 नोव्हेंबर 2021 63,600 -1,130.00
28 नोव्हेंबर 2021 64,730 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 64,730 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 64,730 +530.00
25 नोव्हेंबर 2021 64,200 +130.00
24 नोव्हेंबर 2021 64,070 -2,120.00
23 नोव्हेंबर 2021 66,190 -1,010.00
22 नोव्हेंबर 2021 67,200 -420.00
21 नोव्हेंबर 2021 67,620 +0.00
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 68,820
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,180
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 66,312
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 66,150
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,180
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,790
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,110
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,516
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,110
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 66,560
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,930
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,850
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,832
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,490
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,850
भद्राद्री कोठागुडेम - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत