भद्राद्री कोठागुडेम, तेलंगणा : सोने आणि चांदी किंमत

भद्राद्री कोठागुडेम : सोन्याचा दर

09 डिसेंबर 2022
54,110
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 54,110 +40.00
07 डिसेंबर 2022 54,070 +280.00
06 डिसेंबर 2022 53,790 +290.00
05 डिसेंबर 2022 53,500 -410.00
04 डिसेंबर 2022 53,910 +0.00
03 डिसेंबर 2022 53,910 +10.00
02 डिसेंबर 2022 53,900 +0.00
01 डिसेंबर 2022 53,900 +980.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,920 +280.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,640 +240.00
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 54,110
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,500
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,886
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,900
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 54,110
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,270
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,310
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,235
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,670
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,920
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,050
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,220
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,869
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,240
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,460
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,800
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,360
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,083
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,190
भद्राद्री कोठागुडेम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,240
भद्राद्री कोठागुडेम - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

भद्राद्री कोठागुडेम : चांदीचा दर

09 डिसेंबर 2022
66,950.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 66,950 +770.00
07 डिसेंबर 2022 66,180 +890.00
06 डिसेंबर 2022 65,290 +200.00
05 डिसेंबर 2022 65,090 -1,250.00
04 डिसेंबर 2022 66,340 +0.00
03 डिसेंबर 2022 66,340 +10.00
02 डिसेंबर 2022 66,330 +1,060.00
01 डिसेंबर 2022 65,270 +1,900.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,370 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,730 +1,630.00
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,950
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,090
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 65,974
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,270
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 66,950
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,370
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,520
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,416
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,060
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,370
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,890
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,360
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,132
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,890
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,840
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,000
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,440
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,515
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,440
भद्राद्री कोठागुडेम चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,880
भद्राद्री कोठागुडेम - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत