ग्वाल्हेर, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

ग्वाल्हेर : सोन्याचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
48,450
+80.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 48,370 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,090 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,090 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,090 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,090 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,350 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,200 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,190 +220.00
10 ऑक्टोबर 2021 47,970 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 47,970 +0.00
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,090
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,420
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,177
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,460
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 48,370
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,690
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,700
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,759
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,270
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,700
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,460
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,010
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,338
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,460
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,320
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,590
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,990
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,905
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,990
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,460
ग्वाल्हेर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

ग्वाल्हेर : चांदीचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
64,820.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 64,820 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,430 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,430 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,430 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,430 +1,340.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,090 -170.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,260 -50.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,310 +550.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,760 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,760 +0.00
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,820
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,080
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,954
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,080
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 64,820
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,890
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,820
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,798
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,460
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,820
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,870
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,230
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,569
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,870
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,570
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,910
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,670
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,055
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,800
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,870
ग्वाल्हेर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत