ग्वाल्हेर, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

ग्वाल्हेर : सोन्याचा दर

17 एप्रिल 2024
73,070
+0.00
तारीख किंमत बदला
16 एप्रिल 2024 73,070 +770.00
15 एप्रिल 2024 72,300 +320.00
14 एप्रिल 2024 71,980 +10.00
13 एप्रिल 2024 71,970 +0.00
12 एप्रिल 2024 71,970 +280.00
11 एप्रिल 2024 71,690 +430.00
10 एप्रिल 2024 71,260 -100.00
09 एप्रिल 2024 71,360 +410.00
08 एप्रिल 2024 70,950 +330.00
07 एप्रिल 2024 70,620 +10.00
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 73,070
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,330
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 70,956
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,330
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (16 एप्रिल) 73,070
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 68,110
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,740
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,970
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,740
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 67,700
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,950
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,460
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,271
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,950
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,670
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,460
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,670
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,446
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,460
ग्वाल्हेर सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,730
ग्वाल्हेर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

ग्वाल्हेर : चांदीचा दर

17 एप्रिल 2024
83,780.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
16 एप्रिल 2024 83,780 -330.00
15 एप्रिल 2024 84,110 +780.00
14 एप्रिल 2024 83,330 +10.00
13 एप्रिल 2024 83,320 +0.00
12 एप्रिल 2024 83,320 +170.00
11 एप्रिल 2024 83,150 +270.00
10 एप्रिल 2024 82,880 +200.00
09 एप्रिल 2024 82,680 +560.00
08 एप्रिल 2024 82,120 +1,030.00
07 एप्रिल 2024 81,090 +10.00
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 84,110
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 75,750
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 81,543
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 75,750
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (16 एप्रिल) 83,780
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 75,760
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,270
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 74,618
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,270
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 75,220
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,400
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,140
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,998
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,400
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,250
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,420
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,940
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,233
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,420
ग्वाल्हेर चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,420
ग्वाल्हेर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत