किफेरे, नागालँड : सोने आणि चांदी किंमत

किफेरे : सोन्याचा दर

17 एप्रिल 2024
73,320
+0.00
तारीख किंमत बदला
16 एप्रिल 2024 73,320 +770.00
15 एप्रिल 2024 72,550 +320.00
14 एप्रिल 2024 72,230 +10.00
13 एप्रिल 2024 72,220 +0.00
12 एप्रिल 2024 72,220 +280.00
11 एप्रिल 2024 71,940 +440.00
10 एप्रिल 2024 71,500 -110.00
09 एप्रिल 2024 71,610 +410.00
08 एप्रिल 2024 71,200 +340.00
07 एप्रिल 2024 70,860 +10.00
किफेरे सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 73,320
किफेरे सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,560
किफेरे सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 71,200
किफेरे सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,560
किफेरे सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (16 एप्रिल) 73,320
किफेरे सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 68,340
किफेरे सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,960
किफेरे सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 66,197
किफेरे सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,960
किफेरे सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 67,940
किफेरे सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 63,170
किफेरे सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,670
किफेरे सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,485
किफेरे सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 63,170
किफेरे सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,890
किफेरे सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,680
किफेरे सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,880
किफेरे सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,662
किफेरे सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,680
किफेरे सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,950
किफेरे - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

किफेरे : चांदीचा दर

17 एप्रिल 2024
84,070.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
16 एप्रिल 2024 84,070 -330.00
15 एप्रिल 2024 84,400 +780.00
14 एप्रिल 2024 83,620 +10.00
13 एप्रिल 2024 83,610 +10.00
12 एप्रिल 2024 83,600 +170.00
11 एप्रिल 2024 83,430 +260.00
10 एप्रिल 2024 83,170 +210.00
09 एप्रिल 2024 82,960 +560.00
08 एप्रिल 2024 82,400 +1,040.00
07 एप्रिल 2024 81,360 +0.00
किफेरे चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 84,400
किफेरे चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 76,010
किफेरे चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 81,823
किफेरे चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 76,010
किफेरे चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (16 एप्रिल) 84,070
किफेरे चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 76,020
किफेरे चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,520
किफेरे चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 74,875
किफेरे चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,520
किफेरे चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 75,480
किफेरे चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,650
किफेरे चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,370
किफेरे चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,241
किफेरे चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,650
किफेरे चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,500
किफेरे चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,680
किफेरे चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 71,190
किफेरे चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,482
किफेरे चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,680
किफेरे चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,670
किफेरे - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत