किफेरे, नागालँड : सोने आणि चांदी किंमत

किफेरे : सोन्याचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
50,570
+180.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 50,390 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,390 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 50,380 +80.00
29 सप्टेंबर 2022 50,300 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 50,140 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,700 +200.00
26 सप्टेंबर 2022 49,500 -280.00
25 सप्टेंबर 2022 49,780 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,770 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,770 -600.00
किफेरे सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 50,390
किफेरे सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,390
किफेरे सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,390
किफेरे सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,390
किफेरे सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 50,390
किफेरे सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,950
किफेरे सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,500
किफेरे सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,230
किफेरे सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,340
किफेरे सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,380
किफेरे सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,890
किफेरे सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,020
किफेरे सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,993
किफेरे सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,680
किफेरे सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 51,030
किफेरे सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,580
किफेरे सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,730
किफेरे सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,215
किफेरे सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,930
किफेरे सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,730
किफेरे - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

किफेरे : चांदीचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
57,610.00
+550.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 57,060 +10.00
01 ऑक्टोबर 2022 57,050 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 57,050 +800.00
29 सप्टेंबर 2022 56,250 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,700 +1,110.00
27 सप्टेंबर 2022 55,590 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,470 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,430 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,420 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 56,420 -1,740.00
किफेरे चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 57,060
किफेरे चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 57,050
किफेरे चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 57,055
किफेरे चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,050
किफेरे चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 57,060
किफेरे चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,160
किफेरे चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,590
किफेरे चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,677
किफेरे चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,590
किफेरे चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,050
किफेरे चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,700
किफेरे चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,260
किफेरे चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,188
किफेरे चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,600
किफेरे चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,270
किफेरे चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 60,120
किफेरे चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,930
किफेरे चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,264
किफेरे चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,960
किफेरे चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,960
किफेरे - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत