औरंगाबाद, बिहार : सोने आणि चांदी किंमत

औरंगाबाद : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,200
+140.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,060 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,140 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,140 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 50,130 +80.00
29 सप्टेंबर 2022 50,050 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 49,890 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,450 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,260 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,530 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,520 +0.00
औरंगाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,060
औरंगाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,140
औरंगाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,447
औरंगाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,140
औरंगाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,060
औरंगाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,690
औरंगाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,260
औरंगाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,978
औरंगाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,080
औरंगाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,130
औरंगाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,620
औरंगाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,770
औरंगाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,731
औरंगाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,420
औरंगाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,770
औरंगाबाद सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,320
औरंगाबाद सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,470
औरंगाबाद सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,959
औरंगाबाद सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,670
औरंगाबाद सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,470
औरंगाबाद - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

औरंगाबाद : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
61,720.00
+930.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 60,790 +4,020.00
02 ऑक्टोबर 2022 56,770 +10.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,760 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 56,760 +790.00
29 सप्टेंबर 2022 55,970 -440.00
28 सप्टेंबर 2022 56,410 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,310 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,190 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,150 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,140 +0.00
औरंगाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 60,790
औरंगाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,760
औरंगाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,107
औरंगाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,760
औरंगाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 60,790
औरंगाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,870
औरंगाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,330
औरंगाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,398
औरंगाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,330
औरंगाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,760
औरंगाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,400
औरंगाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 53,990
औरंगाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,901
औरंगाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,300
औरंगाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,000
औरंगाबाद चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,830
औरंगाबाद चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,650
औरंगाबाद चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 57,978
औरंगाबाद चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,670
औरंगाबाद चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,670
औरंगाबाद - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत