औरंगाबाद, बिहार : सोने आणि चांदी किंमत

औरंगाबाद : सोन्याचा दर

04 मार्च 2024
63,650
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 मार्च 2024 63,650 +10.00
02 मार्च 2024 63,640 +0.00
01 मार्च 2024 63,640 +1,070.00
29 फेब्रुवारी 2024 62,570 +320.00
28 फेब्रुवारी 2024 62,250 -90.00
27 फेब्रुवारी 2024 62,340 +160.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,180 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,340 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,330 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,330 +360.00
औरंगाबाद सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 63,650
औरंगाबाद सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,640
औरंगाबाद सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 63,643
औरंगाबाद सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,640
औरंगाबाद सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (03 मार्च) 63,650
औरंगाबाद सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,850
औरंगाबाद सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,360
औरंगाबाद सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,171
औरंगाबाद सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,850
औरंगाबाद सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,570
औरंगाबाद सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,360
औरंगाबाद सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,570
औरंगाबाद सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,347
औरंगाबाद सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,360
औरंगाबाद सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,630
औरंगाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,670
औरंगाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,040
औरंगाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,477
औरंगाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,230
औरंगाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,220
औरंगाबाद - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

औरंगाबाद : चांदीचा दर

04 मार्च 2024
72,160.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 मार्च 2024 72,160 +0.00
02 मार्च 2024 72,160 +10.00
01 मार्च 2024 72,150 +1,010.00
29 फेब्रुवारी 2024 71,140 +2,110.00
28 फेब्रुवारी 2024 69,030 -350.00
27 फेब्रुवारी 2024 69,380 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,630 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,640 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,630 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,630 +230.00
औरंगाबाद चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 72,160
औरंगाबाद चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,150
औरंगाबाद चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 72,157
औरंगाबाद चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,150
औरंगाबाद चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (03 मार्च) 72,160
औरंगाबाद चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,290
औरंगाबाद चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,030
औरंगाबाद चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,885
औरंगाबाद चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,290
औरंगाबाद चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,140
औरंगाबाद चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,310
औरंगाबाद चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,830
औरंगाबाद चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,118
औरंगाबाद चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,310
औरंगाबाद चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,300
औरंगाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,650
औरंगाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,300
औरंगाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,503
औरंगाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,640
औरंगाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,260
औरंगाबाद - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत