बिलासपूर, छत्तीसगड : सोने आणि चांदी किंमत

बिलासपूर : सोन्याचा दर

05 डिसेंबर 2023
62,590
+290.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2023 62,300 -950.00
03 डिसेंबर 2023 63,250 +0.00
02 डिसेंबर 2023 63,250 +10.00
01 डिसेंबर 2023 63,240 +730.00
30 नोव्हेंबर 2023 62,510 -330.00
29 नोव्हेंबर 2023 62,840 +340.00
28 नोव्हेंबर 2023 62,500 +950.00
27 नोव्हेंबर 2023 61,550 +10.00
26 नोव्हेंबर 2023 61,540 +0.00
25 नोव्हेंबर 2023 61,540 +10.00
बिलासपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,250
बिलासपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 62,300
बिलासपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 63,010
बिलासपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,240
बिलासपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 62,300
बिलासपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,840
बिलासपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,750
बिलासपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 60,948
बिलासपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,840
बिलासपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,510
बिलासपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,310
बिलासपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,530
बिलासपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 59,174
बिलासपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,480
बिलासपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 60,960
बिलासपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,520
बिलासपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,270
बिलासपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 58,890
बिलासपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,460
बिलासपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,470
बिलासपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बिलासपूर : चांदीचा दर

05 डिसेंबर 2023
75,860.00
+10.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2023 75,850 -1,810.00
03 डिसेंबर 2023 77,660 +10.00
02 डिसेंबर 2023 77,650 +0.00
01 डिसेंबर 2023 77,650 +420.00
30 नोव्हेंबर 2023 77,230 +1,140.00
29 नोव्हेंबर 2023 76,090 +670.00
28 नोव्हेंबर 2023 75,420 +1,290.00
27 नोव्हेंबर 2023 74,130 +10.00
26 नोव्हेंबर 2023 74,120 +0.00
25 नोव्हेंबर 2023 74,120 +10.00
बिलासपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,660
बिलासपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 75,850
बिलासपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 77,203
बिलासपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,650
बिलासपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 75,850
बिलासपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,230
बिलासपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,070
बिलासपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,648
बिलासपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,360
बिलासपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,230
बिलासपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 72,920
बिलासपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 66,690
बिलासपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 70,565
बिलासपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 69,750
बिलासपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 71,710
बिलासपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 74,800
बिलासपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 69,740
बिलासपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,162
बिलासपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 74,790
बिलासपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 69,750
बिलासपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत