बिलासपूर, छत्तीसगड : सोने आणि चांदी किंमत

बिलासपूर : सोन्याचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
48,370
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 48,370 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,380 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,300 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,020 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,020 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,020 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,020 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,290 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,140 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,120 +210.00
बिलासपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,020
बिलासपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,350
बिलासपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,136
बिलासपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,390
बिलासपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 48,370
बिलासपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,620
बिलासपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,640
बिलासपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,693
बिलासपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,210
बिलासपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,640
बिलासपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,390
बिलासपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,940
बिलासपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,271
बिलासपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,390
बिलासपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,250
बिलासपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,520
बिलासपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,920
बिलासपूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,835
बिलासपूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,920
बिलासपूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,390
बिलासपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बिलासपूर : चांदीचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
65,940.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 65,940 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,720 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,730 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,340 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,340 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,340 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,340 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,010 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,170 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,230 +560.00
बिलासपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 65,940
बिलासपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 60,990
बिलासपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,113
बिलासपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 60,990
बिलासपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 65,940
बिलासपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,800
बिलासपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,730
बिलासपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,708
बिलासपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,370
बिलासपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,730
बिलासपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,770
बिलासपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,140
बिलासपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,476
बिलासपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,770
बिलासपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,480
बिलासपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,810
बिलासपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,580
बिलासपूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,959
बिलासपूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,710
बिलासपूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,770
बिलासपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत