वारंगल ग्रामीण, तेलंगणा : सोने आणि चांदी किंमत

वारंगल ग्रामीण : सोन्याचा दर

02 डिसेंबर 2023
63,370
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 डिसेंबर 2023 63,370 +730.00
30 नोव्हेंबर 2023 62,640 -330.00
29 नोव्हेंबर 2023 62,970 +350.00
28 नोव्हेंबर 2023 62,620 +950.00
27 नोव्हेंबर 2023 61,670 +0.00
26 नोव्हेंबर 2023 61,670 +10.00
25 नोव्हेंबर 2023 61,660 +0.00
24 नोव्हेंबर 2023 61,660 +310.00
23 नोव्हेंबर 2023 61,350 +60.00
22 नोव्हेंबर 2023 61,290 -180.00
वारंगल ग्रामीण सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,370
वारंगल ग्रामीण सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,370
वारंगल ग्रामीण सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 63,370
वारंगल ग्रामीण सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,370
वारंगल ग्रामीण सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (01 डिसेंबर) 63,370
वारंगल ग्रामीण सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,970
वारंगल ग्रामीण सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,860
वारंगल ग्रामीण सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,071
वारंगल ग्रामीण सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,960
वारंगल ग्रामीण सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,640
वारंगल ग्रामीण सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,430
वारंगल ग्रामीण सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,640
वारंगल ग्रामीण सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 59,291
वारंगल ग्रामीण सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,590
वारंगल ग्रामीण सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 61,080
वारंगल ग्रामीण सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,640
वारंगल ग्रामीण सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,380
वारंगल ग्रामीण सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 59,006
वारंगल ग्रामीण सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,580
वारंगल ग्रामीण सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,590
वारंगल ग्रामीण - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

वारंगल ग्रामीण : चांदीचा दर

02 डिसेंबर 2023
77,800.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 डिसेंबर 2023 77,800 +410.00
30 नोव्हेंबर 2023 77,390 +1,150.00
29 नोव्हेंबर 2023 76,240 +670.00
28 नोव्हेंबर 2023 75,570 +1,290.00
27 नोव्हेंबर 2023 74,280 +10.00
26 नोव्हेंबर 2023 74,270 +10.00
25 नोव्हेंबर 2023 74,260 +0.00
24 नोव्हेंबर 2023 74,260 +1,020.00
23 नोव्हेंबर 2023 73,240 +130.00
22 नोव्हेंबर 2023 73,110 -460.00
वारंगल ग्रामीण चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,800
वारंगल ग्रामीण चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 77,800
वारंगल ग्रामीण चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 77,800
वारंगल ग्रामीण चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,800
वारंगल ग्रामीण चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (01 डिसेंबर) 77,800
वारंगल ग्रामीण चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,390
वारंगल ग्रामीण चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,210
वारंगल ग्रामीण चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,793
वारंगल ग्रामीण चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,500
वारंगल ग्रामीण चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,390
वारंगल ग्रामीण चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 73,060
वारंगल ग्रामीण चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 66,830
वारंगल ग्रामीण चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 70,706
वारंगल ग्रामीण चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 69,890
वारंगल ग्रामीण चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 71,850
वारंगल ग्रामीण चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 74,950
वारंगल ग्रामीण चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 69,880
वारंगल ग्रामीण चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,306
वारंगल ग्रामीण चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 74,940
वारंगल ग्रामीण चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 69,890
वारंगल ग्रामीण - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत