अरियालूर, तामिळनाडू : सोने आणि चांदी किंमत

अरियालूर : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,230
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,230 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,310 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,310 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 50,300 +80.00
29 सप्टेंबर 2022 50,220 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 50,060 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,620 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,430 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,700 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,690 +0.00
अरियालूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,230
अरियालूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,310
अरियालूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,617
अरियालूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,310
अरियालूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,230
अरियालूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,870
अरियालूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,430
अरियालूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,150
अरियालूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,260
अरियालूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,300
अरियालूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,800
अरियालूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,940
अरियालूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,910
अरियालूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,600
अरियालूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,950
अरियालूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,490
अरियालूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,640
अरियालूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,133
अरियालूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,850
अरियालूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,640
अरियालूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

अरियालूर : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
61,000.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 61,000 +4,030.00
02 ऑक्टोबर 2022 56,970 +10.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,960 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 56,960 +800.00
29 सप्टेंबर 2022 56,160 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,610 +1,110.00
27 सप्टेंबर 2022 55,500 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,380 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,340 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,330 +0.00
अरियालूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,000
अरियालूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,960
अरियालूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,310
अरियालूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,960
अरियालूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 61,000
अरियालूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,070
अरियालूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,510
अरियालूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,589
अरियालूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,510
अरियालूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,960
अरियालूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,610
अरियालूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,180
अरियालूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,097
अरियालूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,510
अरियालूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,180
अरियालूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 60,030
अरियालूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,840
अरियालूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,174
अरियालूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,870
अरियालूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,870
अरियालूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत