अरियालूर, तामिळनाडू : सोने आणि चांदी किंमत

अरियालूर : सोन्याचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
48,530
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 48,530 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,540 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,460 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,180 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,440 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,290 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,280 +220.00
अरियालूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,180
अरियालूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,500
अरियालूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,291
अरियालूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,540
अरियालूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 48,530
अरियालूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,780
अरियालूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,790
अरियालूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,847
अरियालूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,360
अरियालूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,790
अरियालूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,550
अरियालूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,090
अरियालूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,426
अरियालूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,550
अरियालूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,410
अरियालूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,670
अरियालूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,070
अरियालूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,993
अरियालूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,070
अरियालूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,550
अरियालूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

अरियालूर : चांदीचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
66,150.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 66,150 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,930 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,940 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,540 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,540 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,540 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,540 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,210 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,370 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,430 +560.00
अरियालूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 66,150
अरियालूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,190
अरियालूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,314
अरियालूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,190
अरियालूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 66,150
अरियालूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,010
अरियालूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,920
अरियालूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,914
अरियालूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,570
अरियालूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,920
अरियालूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,000
अरियालूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,350
अरियालूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,686
अरियालूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,000
अरियालूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,680
अरियालूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,040
अरियालूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,800
अरियालूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,185
अरियालूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,930
अरियालूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,000
अरियालूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत