चंदीगड, चंदीगड : सोने आणि चांदी किंमत

चंदीगड : सोन्याचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
52,530
+210.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 52,320 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,710 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,710 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,700 -150.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,850 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,630 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,440 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,450 -340.00
20 नोव्हेंबर 2022 52,790 +0.00
19 नोव्हेंबर 2022 52,790 +10.00
चंदीगड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,180
चंदीगड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,230
चंदीगड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,113
चंदीगड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,590
चंदीगड सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 52,320
चंदीगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,970
चंदीगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,140
चंदीगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,789
चंदीगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,160
चंदीगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,380
चंदीगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,720
चंदीगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,280
चंदीगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,004
चंदीगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,110
चंदीगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,160
चंदीगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,650
चंदीगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,790
चंदीगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,759
चंदीगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,450
चंदीगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,800
चंदीगड - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

चंदीगड : चांदीचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
61,520.00
+510.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 61,010 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 61,950 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,940 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,940 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,170 +350.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,820 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,130 +290.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,840 -250.00
20 नोव्हेंबर 2022 61,090 +0.00
19 नोव्हेंबर 2022 61,090 +10.00
चंदीगड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,630
चंदीगड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,430
चंदीगड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,201
चंदीगड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,960
चंदीगड चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 61,010
चंदीगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,790
चंदीगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,280
चंदीगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,040
चंदीगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,800
चंदीगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,750
चंदीगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,900
चंदीगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,350
चंदीगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,427
चंदीगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,350
चंदीगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,790
चंदीगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,430
चंदीगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,020
चंदीगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,931
चंदीगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,340
चंदीगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,030
चंदीगड - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत