उत्तर 24 परगणा, पश्चिम बंगाल : सोने आणि चांदी किंमत

उत्तर 24 परगणा : सोन्याचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
49,270
+420.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 48,850 +400.00
24 ऑक्टोबर 2021 48,450 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 48,450 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 48,450 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,550 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,330 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,340 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,260 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 48,980 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 48,980 +0.00
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 48,980
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,310
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,184
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,350
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 48,850
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,580
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,590
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,650
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,160
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,590
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,350
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,900
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,227
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,350
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,210
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,470
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,880
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,793
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,880
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,350
उत्तर 24 परगणा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

उत्तर 24 परगणा : चांदीचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
67,600.00
+490.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 67,110 +660.00
24 ऑक्टोबर 2021 66,450 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 66,450 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 66,450 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,060 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 65,880 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,670 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,670 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,280 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,280 +0.00
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,110
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 60,940
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,785
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 60,940
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 67,110
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,740
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,680
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,652
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,310
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,680
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,710
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,090
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,418
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,710
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,420
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,740
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,520
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,895
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,640
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,710
उत्तर 24 परगणा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत