उत्तर 24 परगणा, पश्चिम बंगाल : सोने आणि चांदी किंमत

उत्तर 24 परगणा : सोन्याचा दर

04 डिसेंबर 2022
53,750
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 डिसेंबर 2022 53,750 +0.00
02 डिसेंबर 2022 53,750 +10.00
01 डिसेंबर 2022 53,740 +970.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,770 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,480 +230.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,250 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,640 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,640 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,640 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,780 +220.00
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,750
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,740
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,747
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,740
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (03 डिसेंबर) 53,750
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,110
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,170
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,083
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,520
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,770
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,900
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,070
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,721
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,100
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,320
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,650
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,220
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,939
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,050
उत्तर 24 परगणा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,090
उत्तर 24 परगणा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

उत्तर 24 परगणा : चांदीचा दर

04 डिसेंबर 2022
66,140.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 डिसेंबर 2022 66,140 +0.00
02 डिसेंबर 2022 66,140 +1,060.00
01 डिसेंबर 2022 65,080 +1,890.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,190 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,550 +1,630.00
28 नोव्हेंबर 2022 60,920 -950.00
27 नोव्हेंबर 2022 61,870 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,860 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,860 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,090 +350.00
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,140
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,080
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 65,787
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,080
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (03 डिसेंबर) 66,140
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,190
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,350
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,237
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,880
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,190
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,710
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,200
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 57,963
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,720
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,670
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,830
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,280
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,354
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,280
उत्तर 24 परगणा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,720
उत्तर 24 परगणा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत