किन्नौर, हिमाचल प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

किन्नौर : सोन्याचा दर

10 ऑगस्ट 2022
52,350
+70.00
तारीख किंमत बदला
09 ऑगस्ट 2022 52,280 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 52,280 +400.00
07 ऑगस्ट 2022 51,880 +10.00
06 ऑगस्ट 2022 51,870 +0.00
05 ऑगस्ट 2022 51,870 -310.00
04 ऑगस्ट 2022 52,180 -520.00
03 ऑगस्ट 2022 52,700 +1,110.00
02 ऑगस्ट 2022 51,590 +90.00
01 ऑगस्ट 2022 51,500 -50.00
31 जुलै 2022 51,550 -1,310.00
किन्नौर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,700
किन्नौर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,500
किन्नौर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,017
किन्नौर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,500
किन्नौर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (09 ऑगस्ट) 52,280
किन्नौर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,400
किन्नौर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,550
किन्नौर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,039
किन्नौर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,750
किन्नौर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,550
किन्नौर सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,970
किन्नौर सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,420
किन्नौर सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,128
किन्नौर सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,100
किन्नौर सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,970
किन्नौर सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 53,020
किन्नौर सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,090
किन्नौर सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 51,962
किन्नौर सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,520
किन्नौर सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,160
किन्नौर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

किन्नौर : चांदीचा दर

10 ऑगस्ट 2022
58,660.00
-560.00
तारीख किंमत बदला
09 ऑगस्ट 2022 59,220 +10.00
08 ऑगस्ट 2022 59,210 +1,670.00
07 ऑगस्ट 2022 57,540 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 57,540 +10.00
05 ऑगस्ट 2022 57,530 -620.00
04 ऑगस्ट 2022 58,150 +360.00
03 ऑगस्ट 2022 57,790 +160.00
02 ऑगस्ट 2022 57,630 -770.00
01 ऑगस्ट 2022 58,400 +640.00
31 जुलै 2022 57,760 -1,610.00
किन्नौर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,220
किन्नौर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,530
किन्नौर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,112
किन्नौर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,400
किन्नौर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (09 ऑगस्ट) 59,220
किन्नौर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,920
किन्नौर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,740
किन्नौर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,069
किन्नौर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,760
किन्नौर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,760
किन्नौर चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,860
किन्नौर चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,510
किन्नौर चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,539
किन्नौर चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,620
किन्नौर चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,510
किन्नौर चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,480
किन्नौर चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,190
किन्नौर चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 62,973
किन्नौर चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,480
किन्नौर चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,400
किन्नौर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत