अनंतनाग, जम्मू-काश्मीर : सोने आणि चांदी किंमत

अनंतनाग : सोन्याचा दर

28 सप्टेंबर 2022
49,560
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 49,560 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,370 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,640 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,640 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 49,630 -600.00
22 सप्टेंबर 2022 50,230 +600.00
21 सप्टेंबर 2022 49,630 +200.00
20 सप्टेंबर 2022 49,430 -90.00
19 सप्टेंबर 2022 49,520 -30.00
18 सप्टेंबर 2022 49,550 +10.00
अनंतनाग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,810
अनंतनाग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,370
अनंतनाग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,087
अनंतनाग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,200
अनंतनाग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 49,560
अनंतनाग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,740
अनंतनाग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,880
अनंतनाग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,848
अनंतनाग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,530
अनंतनाग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,880
अनंतनाग सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,430
अनंतनाग सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,580
अनंतनाग सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,073
अनंतनाग सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,790
अनंतनाग सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,580
अनंतनाग सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 53,000
अनंतनाग सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,460
अनंतनाग सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,165
अनंतनाग सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,130
अनंतनाग सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 52,010
अनंतनाग - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

अनंतनाग : चांदीचा दर

28 सप्टेंबर 2022
55,440.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 55,440 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,320 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,270 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,270 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 56,260 -1,740.00
22 सप्टेंबर 2022 58,000 +690.00
21 सप्टेंबर 2022 57,310 +970.00
20 सप्टेंबर 2022 56,340 -300.00
19 सप्टेंबर 2022 56,640 -50.00
18 सप्टेंबर 2022 56,690 +0.00
अनंतनाग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,000
अनंतनाग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,440
अनंतनाग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,414
अनंतनाग चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,440
अनंतनाग चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 55,440
अनंतनाग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,540
अनंतनाग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,110
अनंतनाग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,029
अनंतनाग चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,440
अनंतनाग चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,120
अनंतनाग चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,960
अनंतनाग चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,780
अनंतनाग चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,106
अनंतनाग चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,800
अनंतनाग चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,800
अनंतनाग चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,900
अनंतनाग चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,550
अनंतनाग चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,579
अनंतनाग चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,660
अनंतनाग चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,550
अनंतनाग - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत