अनंतनाग, जम्मू-काश्मीर : सोने आणि चांदी किंमत

अनंतनाग : सोन्याचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
48,400
-720.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 49,120 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,120 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,120 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,120 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,390 +160.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,230 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,220 +220.00
10 ऑक्टोबर 2021 48,000 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 48,000 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 48,000 -90.00
अनंतनाग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,120
अनंतनाग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,450
अनंतनाग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,196
अनंतनाग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,490
अनंतनाग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 49,120
अनंतनाग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,720
अनंतनाग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,730
अनंतनाग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,791
अनंतनाग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,310
अनंतनाग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,730
अनंतनाग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,500
अनंतनाग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,040
अनंतनाग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,371
अनंतनाग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,500
अनंतनाग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,350
अनंतनाग सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,620
अनंतनाग सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,020
अनंतनाग सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,936
अनंतनाग सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,020
अनंतनाग सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,500
अनंतनाग - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

अनंतनाग : चांदीचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
64,860.00
+390.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 64,470 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,470 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,470 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,470 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,140 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,300 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,360 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,800 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,800 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 62,800 +260.00
अनंतनाग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,470
अनंतनाग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,120
अनंतनाग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,886
अनंतनाग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,120
अनंतनाग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 64,470
अनंतनाग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,930
अनंतनाग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,850
अनंतनाग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,841
अनंतनाग चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,500
अनंतनाग चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,850
अनंतनाग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,920
अनंतनाग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,270
अनंतनाग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,611
अनंतनाग चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,920
अनंतनाग चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,610
अनंतनाग चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,950
अनंतनाग चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,720
अनंतनाग चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,104
अनंतनाग चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,850
अनंतनाग चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,920
अनंतनाग - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत