अनंतनाग, जम्मू-काश्मीर : सोने आणि चांदी किंमत

अनंतनाग : सोन्याचा दर

11 डिसेंबर 2023
61,500
-340.00
तारीख किंमत बदला
10 डिसेंबर 2023 61,840 +10.00
09 डिसेंबर 2023 61,830 +0.00
08 डिसेंबर 2023 61,830 -720.00
07 डिसेंबर 2023 62,550 +110.00
06 डिसेंबर 2023 62,440 +190.00
05 डिसेंबर 2023 62,250 -180.00
04 डिसेंबर 2023 62,430 -960.00
03 डिसेंबर 2023 63,390 +10.00
02 डिसेंबर 2023 63,380 +0.00
01 डिसेंबर 2023 63,380 +730.00
अनंतनाग सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,390
अनंतनाग सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,830
अनंतनाग सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,532
अनंतनाग सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,380
अनंतनाग सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (10 डिसेंबर) 61,840
अनंतनाग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,980
अनंतनाग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,870
अनंतनाग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,078
अनंतनाग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,970
अनंतनाग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,650
अनंतनाग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,440
अनंतनाग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,650
अनंतनाग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 59,299
अनंतनाग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,600
अनंतनाग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 61,090
अनंतनाग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,650
अनंतनाग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,390
अनंतनाग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 59,009
अनंतनाग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,580
अनंतनाग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,600
अनंतनाग - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

अनंतनाग : चांदीचा दर

11 डिसेंबर 2023
72,040.00
-410.00
तारीख किंमत बदला
10 डिसेंबर 2023 72,450 +10.00
09 डिसेंबर 2023 72,440 +0.00
08 डिसेंबर 2023 72,440 -1,830.00
07 डिसेंबर 2023 74,270 -380.00
06 डिसेंबर 2023 74,650 -600.00
05 डिसेंबर 2023 75,250 -760.00
04 डिसेंबर 2023 76,010 -1,810.00
03 डिसेंबर 2023 77,820 +0.00
02 डिसेंबर 2023 77,820 +10.00
01 डिसेंबर 2023 77,810 +410.00
अनंतनाग चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,820
अनंतनाग चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 72,440
अनंतनाग चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 75,096
अनंतनाग चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,810
अनंतनाग चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (10 डिसेंबर) 72,450
अनंतनाग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,400
अनंतनाग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,220
अनंतनाग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,803
अनंतनाग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,510
अनंतनाग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,400
अनंतनाग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 73,070
अनंतनाग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 66,840
अनंतनाग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 70,716
अनंतनाग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 69,900
अनंतनाग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 71,860
अनंतनाग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 74,960
अनंतनाग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 69,890
अनंतनाग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,300
अनंतनाग चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 74,950
अनंतनाग चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 69,900
अनंतनाग - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत