श्रीनगर, जम्मू-काश्मीर : सोने आणि चांदी किंमत

श्रीनगर : सोन्याचा दर

24 मार्च 2023
60,020
+150.00
तारीख किंमत बदला
23 मार्च 2023 59,870 +840.00
22 मार्च 2023 59,030 +140.00
21 मार्च 2023 58,890 -840.00
20 मार्च 2023 59,730 +50.00
19 मार्च 2023 59,680 +10.00
18 मार्च 2023 59,670 +0.00
17 मार्च 2023 59,670 +1,420.00
16 मार्च 2023 58,250 -320.00
15 मार्च 2023 58,570 +880.00
14 मार्च 2023 57,690 -130.00
श्रीनगर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,870
श्रीनगर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 55,060
श्रीनगर सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,357
श्रीनगर सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 55,980
श्रीनगर सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (23 मार्च) 59,870
श्रीनगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,920
श्रीनगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,550
श्रीनगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,514
श्रीनगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,920
श्रीनगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 55,950
श्रीनगर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,300
श्रीनगर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,140
श्रीनगर सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,497
श्रीनगर सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,140
श्रीनगर सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,210
श्रीनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,170
श्रीनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,510
श्रीनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,479
श्रीनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,900
श्रीनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,130
श्रीनगर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

श्रीनगर : चांदीचा दर

24 मार्च 2023
71,140.00
+740.00
तारीख किंमत बदला
23 मार्च 2023 70,400 +980.00
22 मार्च 2023 69,420 +850.00
21 मार्च 2023 68,570 -370.00
20 मार्च 2023 68,940 +160.00
19 मार्च 2023 68,780 +10.00
18 मार्च 2023 68,770 +0.00
17 मार्च 2023 68,770 +2,080.00
16 मार्च 2023 66,690 -760.00
15 मार्च 2023 67,450 +420.00
14 मार्च 2023 67,030 +340.00
श्रीनगर चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 70,400
श्रीनगर चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 61,950
श्रीनगर चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,782
श्रीनगर चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,560
श्रीनगर चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (23 मार्च) 70,400
श्रीनगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,520
श्रीनगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,770
श्रीनगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,480
श्रीनगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 70,090
श्रीनगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,680
श्रीनगर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 69,980
श्रीनगर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 68,110
श्रीनगर चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 68,989
श्रीनगर चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,420
श्रीनगर चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 69,050
श्रीनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,820
श्रीनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,100
श्रीनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 67,982
श्रीनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,270
श्रीनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,420
श्रीनगर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत