सेनापती, मणिपूर : सोने आणि चांदी किंमत

सेनापती : सोन्याचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
49,530
+410.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 49,120 +410.00
24 ऑक्टोबर 2021 48,710 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 48,710 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 48,710 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,810 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,590 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,600 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,520 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,240 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,240 +0.00
सेनापती सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,240
सेनापती सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,570
सेनापती सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,443
सेनापती सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,600
सेनापती सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 49,120
सेनापती सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,840
सेनापती सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,850
सेनापती सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,908
सेनापती सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,420
सेनापती सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,850
सेनापती सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,620
सेनापती सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,150
सेनापती सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,487
सेनापती सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,620
सेनापती सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,470
सेनापती सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,740
सेनापती सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,130
सेनापती सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 49,055
सेनापती सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,130
सेनापती सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,620
सेनापती - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

सेनापती : चांदीचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
67,970.00
+500.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 67,470 +660.00
24 ऑक्टोबर 2021 66,810 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 66,810 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 66,810 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,420 +1,190.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,230 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 65,020 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 65,020 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,630 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,630 +0.00
सेनापती चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,470
सेनापती चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,270
सेनापती चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,130
सेनापती चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,270
सेनापती चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 67,470
सेनापती चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,100
सेनापती चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 60,000
सेनापती चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,996
सेनापती चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,660
सेनापती चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 60,000
सेनापती चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,090
सेनापती चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,430
सेनापती चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,772
सेनापती चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,090
सेनापती चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,770
सेनापती चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,130
सेनापती चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,880
सेनापती चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,275
सेनापती चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 70,020
सेनापती चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,090
सेनापती - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत