सेनापती, मणिपूर : सोने आणि चांदी किंमत

सेनापती : सोन्याचा दर

05 डिसेंबर 2022
54,060
+0.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2022 54,060 +10.00
03 डिसेंबर 2022 54,050 +0.00
02 डिसेंबर 2022 54,050 +10.00
01 डिसेंबर 2022 54,040 +980.00
30 नोव्हेंबर 2022 53,060 +280.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,780 +240.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,540 -400.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,940 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,930 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,930 -140.00
सेनापती सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 54,060
सेनापती सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 54,040
सेनापती सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,050
सेनापती सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 54,040
सेनापती सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 54,060
सेनापती सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,410
सेनापती सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,450
सेनापती सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,374
सेनापती सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,800
सेनापती सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 53,060
सेनापती सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,190
सेनापती सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,350
सेनापती सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 51,004
सेनापती सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,380
सेनापती सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,600
सेनापती सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,940
सेनापती सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,490
सेनापती सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,216
सेनापती सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,320
सेनापती सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,370
सेनापती - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

सेनापती : चांदीचा दर

05 डिसेंबर 2022
66,520.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2022 66,520 +10.00
03 डिसेंबर 2022 66,510 +0.00
02 डिसेंबर 2022 66,510 +1,070.00
01 डिसेंबर 2022 65,440 +1,900.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,540 +650.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,890 +1,630.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,260 -950.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,210 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,210 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,200 -230.00
सेनापती चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,520
सेनापती चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,440
सेनापती चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 66,245
सेनापती चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,440
सेनापती चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 66,520
सेनापती चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,540
सेनापती चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,680
सेनापती चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,577
सेनापती चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,210
सेनापती चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,540
सेनापती चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 62,050
सेनापती चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,510
सेनापती चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,285
सेनापती चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,040
सेनापती चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,990
सेनापती चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,150
सेनापती चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,570
सेनापती चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,662
सेनापती चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,570
सेनापती चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,030
सेनापती - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत