सूरजपूर, छत्तीसगड : सोने आणि चांदी किंमत

सूरजपूर : सोन्याचा दर

27 मार्च 2023
59,470
+0.00
तारीख किंमत बदला
26 मार्च 2023 59,470 +0.00
25 मार्च 2023 59,470 +10.00
24 मार्च 2023 59,460 -280.00
23 मार्च 2023 59,740 +840.00
22 मार्च 2023 58,900 +140.00
21 मार्च 2023 58,760 -850.00
20 मार्च 2023 59,610 +60.00
19 मार्च 2023 59,550 +10.00
18 मार्च 2023 59,540 +0.00
17 मार्च 2023 59,540 +1,410.00
सूरजपूर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,740
सूरजपूर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 54,940
सूरजपूर सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,493
सूरजपूर सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 55,870
सूरजपूर सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (26 मार्च) 59,470
सूरजपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,800
सूरजपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,430
सूरजपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,396
सूरजपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,800
सूरजपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 55,830
सूरजपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,170
सूरजपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,020
सूरजपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,396
सूरजपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,020
सूरजपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,090
सूरजपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,050
सूरजपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,390
सूरजपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,363
सूरजपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,790
सूरजपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,020
सूरजपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

सूरजपूर : चांदीचा दर

27 मार्च 2023
70,430.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
26 मार्च 2023 70,430 +10.00
25 मार्च 2023 70,420 +0.00
24 मार्च 2023 70,420 +170.00
23 मार्च 2023 70,250 +970.00
22 मार्च 2023 69,280 +850.00
21 मार्च 2023 68,430 -360.00
20 मार्च 2023 68,790 +160.00
19 मार्च 2023 68,630 +0.00
18 मार्च 2023 68,630 +10.00
17 मार्च 2023 68,620 +2,070.00
सूरजपूर चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 70,430
सूरजपूर चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 61,820
सूरजपूर चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 66,195
सूरजपूर चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,430
सूरजपूर चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (26 मार्च) 70,430
सूरजपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,380
सूरजपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,640
सूरजपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,338
सूरजपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 69,940
सूरजपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,540
सूरजपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 69,840
सूरजपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 67,960
सूरजपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 68,838
सूरजपूर चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,280
सूरजपूर चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 68,900
सूरजपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,670
सूरजपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 64,960
सूरजपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 67,838
सूरजपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,140
सूरजपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,270
सूरजपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत