जशपूर, छत्तीसगड : सोने आणि चांदी किंमत

जशपूर : सोन्याचा दर

02 ऑक्टोबर 2022
50,140
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 ऑक्टोबर 2022 50,140 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 50,140 +90.00
29 सप्टेंबर 2022 50,050 +150.00
28 सप्टेंबर 2022 49,900 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,460 +200.00
26 सप्टेंबर 2022 49,260 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,530 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,530 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,530 -590.00
22 सप्टेंबर 2022 50,120 +600.00
जशपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 50,140
जशपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,140
जशपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,140
जशपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,140
जशपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,140
जशपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,700
जशपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,260
जशपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,984
जशपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,090
जशपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,140
जशपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,630
जशपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,770
जशपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,739
जशपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,430
जशपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,780
जशपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,320
जशपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,470
जशपूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,966
जशपूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,680
जशपूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,470
जशपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

जशपूर : चांदीचा दर

02 ऑक्टोबर 2022
56,770.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 ऑक्टोबर 2022 56,770 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 56,770 +800.00
29 सप्टेंबर 2022 55,970 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,420 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,320 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,200 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,150 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,150 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 56,140 -1,740.00
22 सप्टेंबर 2022 57,880 +700.00
जशपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 56,770
जशपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,770
जशपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 56,770
जशपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,770
जशपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,770
जशपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,880
जशपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,330
जशपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,405
जशपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,330
जशपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,770
जशपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,410
जशपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,000
जशपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,908
जशपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,310
जशपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,000
जशपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,840
जशपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,660
जशपूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 57,986
जशपूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,670
जशपूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,680
जशपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत