चंबा, हिमाचल प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

चंबा : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,260
+120.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,140 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,220 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,220 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 50,210 +80.00
29 सप्टेंबर 2022 50,130 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 49,970 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,530 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,340 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,610 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,600 +0.00
चंबा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,140
चंबा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,220
चंबा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,527
चंबा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,220
चंबा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,140
चंबा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,770
चंबा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,340
चंबा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,058
चंबा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,160
चंबा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,210
चंबा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,700
चंबा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,850
चंबा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,814
चंबा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,500
चंबा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,850
चंबा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,400
चंबा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,550
चंबा सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,039
चंबा सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,750
चंबा सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,550
चंबा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

चंबा : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
61,580.00
+690.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 60,890 +4,030.00
02 ऑक्टोबर 2022 56,860 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,860 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 56,850 +790.00
29 सप्टेंबर 2022 56,060 -440.00
28 सप्टेंबर 2022 56,500 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,400 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,280 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,240 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,230 +0.00
चंबा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 60,890
चंबा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,860
चंबा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,203
चंबा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,860
चंबा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 60,890
चंबा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,960
चंबा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,410
चंबा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,486
चंबा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,410
चंबा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,850
चंबा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,500
चंबा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,080
चंबा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,992
चंबा चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,400
चंबा चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,080
चंबा चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,920
चंबा चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,740
चंबा चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,069
चंबा चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,760
चंबा चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,760
चंबा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत