जळगाव, महाराष्ट्र : सोने आणि चांदी किंमत

जळगाव : सोन्याचा दर

27 मार्च 2023
59,500
+0.00
तारीख किंमत बदला
26 मार्च 2023 59,500 +10.00
25 मार्च 2023 59,490 +0.00
24 मार्च 2023 59,490 -270.00
23 मार्च 2023 59,760 +830.00
22 मार्च 2023 58,930 +140.00
21 मार्च 2023 58,790 -840.00
20 मार्च 2023 59,630 +60.00
19 मार्च 2023 59,570 +0.00
18 मार्च 2023 59,570 +10.00
17 मार्च 2023 59,560 +1,410.00
जळगाव सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,760
जळगाव सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 54,960
जळगाव सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,516
जळगाव सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 55,890
जळगाव सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (26 मार्च) 59,500
जळगाव सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,830
जळगाव सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,460
जळगाव सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,418
जळगाव सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,830
जळगाव सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 55,860
जळगाव सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,200
जळगाव सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,040
जळगाव सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,400
जळगाव सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,040
जळगाव सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,110
जळगाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,070
जळगाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,420
जळगाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,385
जळगाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,810
जळगाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,040
जळगाव - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

जळगाव : चांदीचा दर

27 मार्च 2023
70,460.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
26 मार्च 2023 70,460 +10.00
25 मार्च 2023 70,450 +10.00
24 मार्च 2023 70,440 +170.00
23 मार्च 2023 70,270 +970.00
22 मार्च 2023 69,300 +840.00
21 मार्च 2023 68,460 -360.00
20 मार्च 2023 68,820 +160.00
19 मार्च 2023 68,660 +10.00
18 मार्च 2023 68,650 +0.00
17 मार्च 2023 68,650 +2,070.00
जळगाव चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 70,460
जळगाव चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 61,850
जळगाव चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 66,221
जळगाव चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,450
जळगाव चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (26 मार्च) 70,460
जळगाव चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,400
जळगाव चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,660
जळगाव चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,365
जळगाव चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 69,970
जळगाव चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,570
जळगाव चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 69,860
जळगाव चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 67,990
जळगाव चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 68,871
जळगाव चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,300
जळगाव चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 68,930
जळगाव चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,700
जळगाव चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 64,990
जळगाव चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 67,865
जळगाव चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,160
जळगाव चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,300
जळगाव - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत