पश्चिम जिल्हा, सिक्किम : सोने आणि चांदी किंमत

पश्चिम जिल्हा : सोन्याचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
48,760
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 48,760 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,860 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,640 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,650 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,570 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,290 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,290 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,290 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,290 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,550 +150.00
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,290
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,610
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,438
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,650
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 48,760
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,890
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,890
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,957
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,470
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,890
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,670
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,200
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,537
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,670
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,520
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,790
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,180
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 49,106
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,180
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,670
पश्चिम जिल्हा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पश्चिम जिल्हा : चांदीचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
66,880.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 66,880 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,490 +1,190.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,300 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 65,080 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 65,090 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,690 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,690 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,690 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,690 +1,340.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,350 -170.00
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,490
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,330
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,799
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,330
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 66,880
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,170
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 60,060
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 64,062
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,720
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 60,060
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,160
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,490
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,839
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,160
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,830
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,200
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,950
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,346
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 70,090
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,160
पश्चिम जिल्हा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत