पश्चिम जिल्हा, सिक्किम : सोने आणि चांदी किंमत

पश्चिम जिल्हा : सोन्याचा दर

01 डिसेंबर 2022
53,610
+490.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 53,120 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,830 +240.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,590 -400.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,990 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,990 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,980 -150.00
24 नोव्हेंबर 2022 53,130 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,910 +200.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,710 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,720 -350.00
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,470
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,500
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,427
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,850
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 53,120
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,240
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,400
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 51,058
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,430
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,650
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,990
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,540
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,270
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,380
पश्चिम जिल्हा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,420
पश्चिम जिल्हा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पश्चिम जिल्हा : चांदीचा दर

01 डिसेंबर 2022
64,770.00
+1,160.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 63,610 +650.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,960 +1,630.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,330 -950.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,280 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,270 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,270 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,500 +350.00
23 नोव्हेंबर 2022 62,150 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,460 +300.00
21 नोव्हेंबर 2022 61,160 -260.00
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,610
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,740
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,644
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,270
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,610
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 62,120
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,570
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,347
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,100
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 58,050
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,210
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,630
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,720
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,630
पश्चिम जिल्हा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,090
पश्चिम जिल्हा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत