पठाणकोट, पंजाब : सोने आणि चांदी किंमत

पठाणकोट : सोन्याचा दर

23 मार्च 2023
59,420
+490.00
तारीख किंमत बदला
22 मार्च 2023 58,930 +140.00
21 मार्च 2023 58,790 -840.00
20 मार्च 2023 59,630 +60.00
19 मार्च 2023 59,570 +0.00
18 मार्च 2023 59,570 +10.00
17 मार्च 2023 59,560 +1,410.00
16 मार्च 2023 58,150 -320.00
15 मार्च 2023 58,470 +880.00
14 मार्च 2023 57,590 -130.00
13 मार्च 2023 57,720 +1,480.00
पठाणकोट सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,630
पठाणकोट सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 54,960
पठाणकोट सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,144
पठाणकोट सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 55,890
पठाणकोट सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (22 मार्च) 58,930
पठाणकोट सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,830
पठाणकोट सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,460
पठाणकोट सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,418
पठाणकोट सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,830
पठाणकोट सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 55,860
पठाणकोट सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,200
पठाणकोट सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,040
पठाणकोट सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,400
पठाणकोट सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,040
पठाणकोट सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,110
पठाणकोट सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,070
पठाणकोट सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,420
पठाणकोट सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,385
पठाणकोट सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,810
पठाणकोट सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,040
पठाणकोट - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पठाणकोट : चांदीचा दर

23 मार्च 2023
69,850.00
+550.00
तारीख किंमत बदला
22 मार्च 2023 69,300 +840.00
21 मार्च 2023 68,460 -360.00
20 मार्च 2023 68,820 +160.00
19 मार्च 2023 68,660 +10.00
18 मार्च 2023 68,650 +0.00
17 मार्च 2023 68,650 +2,070.00
16 मार्च 2023 66,580 -750.00
15 मार्च 2023 67,330 +420.00
14 मार्च 2023 66,910 +330.00
13 मार्च 2023 66,580 +3,750.00
पठाणकोट चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 69,300
पठाणकोट चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 61,850
पठाणकोट चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,460
पठाणकोट चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,450
पठाणकोट चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (22 मार्च) 69,300
पठाणकोट चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,400
पठाणकोट चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,660
पठाणकोट चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,365
पठाणकोट चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 69,970
पठाणकोट चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,570
पठाणकोट चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 69,860
पठाणकोट चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 67,990
पठाणकोट चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 68,871
पठाणकोट चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,300
पठाणकोट चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 68,930
पठाणकोट चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,700
पठाणकोट चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 64,990
पठाणकोट चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 67,865
पठाणकोट चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,160
पठाणकोट चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,300
पठाणकोट - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत