मधुबनी, बिहार : सोने आणि चांदी किंमत

मधुबनी : सोन्याचा दर

10 ऑगस्ट 2022
52,240
+40.00
तारीख किंमत बदला
09 ऑगस्ट 2022 52,200 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 52,200 +410.00
07 ऑगस्ट 2022 51,790 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 51,790 +0.00
05 ऑगस्ट 2022 51,790 -310.00
04 ऑगस्ट 2022 52,100 -520.00
03 ऑगस्ट 2022 52,620 +1,110.00
02 ऑगस्ट 2022 51,510 +90.00
01 ऑगस्ट 2022 51,420 -50.00
31 जुलै 2022 51,470 -1,310.00
मधुबनी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,620
मधुबनी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,420
मधुबनी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,936
मधुबनी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,420
मधुबनी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (09 ऑगस्ट) 52,200
मधुबनी सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,320
मधुबनी सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,470
मधुबनी सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,959
मधुबनी सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,670
मधुबनी सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,470
मधुबनी सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,890
मधुबनी सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,340
मधुबनी सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,048
मधुबनी सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,020
मधुबनी सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,890
मधुबनी सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 52,940
मधुबनी सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,020
मधुबनी सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 51,881
मधुबनी सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,440
मधुबनी सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,080
मधुबनी - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

मधुबनी : चांदीचा दर

10 ऑगस्ट 2022
58,640.00
-480.00
तारीख किंमत बदला
09 ऑगस्ट 2022 59,120 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 59,120 +1,670.00
07 ऑगस्ट 2022 57,450 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 57,450 +10.00
05 ऑगस्ट 2022 57,440 -620.00
04 ऑगस्ट 2022 58,060 +370.00
03 ऑगस्ट 2022 57,690 +150.00
02 ऑगस्ट 2022 57,540 -760.00
01 ऑगस्ट 2022 58,300 +630.00
31 जुलै 2022 57,670 -1,600.00
मधुबनी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,120
मधुबनी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,440
मधुबनी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,019
मधुबनी चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,300
मधुबनी चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (09 ऑगस्ट) 59,120
मधुबनी चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,830
मधुबनी चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,650
मधुबनी चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 57,978
मधुबनी चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,670
मधुबनी चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,670
मधुबनी चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,760
मधुबनी चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,410
मधुबनी चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,443
मधुबनी चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,530
मधुबनी चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,410
मधुबनी चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,380
मधुबनी चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,100
मधुबनी चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 62,876
मधुबनी चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,380
मधुबनी चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,300
मधुबनी - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत