ओडिशा : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

ओडिशा : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अंगुल 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
बालेश्वर 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
बारगड 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
भद्रक 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
बोलंगीर 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
बौद्ध 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
कटक 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
देवगड 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
धेंकनाल 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
गजपती 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
गंजम 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
जगतसिंगपूर 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
जाजपूर 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
झारसुगुडा 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
कलहंडी 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
कंधमाल 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
केंद्रपारा 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
केंझार 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
खोरधा 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
कोरापुट 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
मलकानगिरी 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
मयूरभंज 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
नबरंगापूर 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
नायगड 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
नुपरहा 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
पुरी 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
रायगड 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
संबलपूर 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
सोनापूर 29 नोव्हेंबर 2022 52,520
सुंदरगड 29 नोव्हेंबर 2022 52,520

ओडिशा : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अंगुल 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
बालेश्वर 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
बारगड 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
भद्रक 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
बोलंगीर 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
बौद्ध 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
कटक 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
देवगड 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
धेंकनाल 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
गजपती 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
गंजम 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
जगतसिंगपूर 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
जाजपूर 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
झारसुगुडा 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
कलहंडी 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
कंधमाल 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
केंद्रपारा 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
केंझार 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
खोरधा 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
कोरापुट 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
मलकानगिरी 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
मयूरभंज 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
नबरंगापूर 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
नायगड 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
नुपरहा 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
पुरी 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
रायगड 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
संबलपूर 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
सोनापूर 29 नोव्हेंबर 2022 61,530
सुंदरगड 29 नोव्हेंबर 2022 61,530