बक्सर, बिहार : सोने आणि चांदी किंमत

बक्सर : सोन्याचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
52,550
+260.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 52,290 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,680 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,680 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,680 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,820 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,600 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,410 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,420 -340.00
20 नोव्हेंबर 2022 52,760 +0.00
19 नोव्हेंबर 2022 52,760 +0.00
बक्सर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,160
बक्सर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,210
बक्सर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,086
बक्सर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,560
बक्सर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 52,290
बक्सर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,940
बक्सर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,110
बक्सर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,761
बक्सर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,140
बक्सर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,360
बक्सर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,690
बक्सर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,260
बक्सर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,978
बक्सर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,080
बक्सर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,130
बक्सर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,620
बक्सर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,770
बक्सर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,731
बक्सर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,420
बक्सर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,770
बक्सर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बक्सर : चांदीचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
61,610.00
+640.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 60,970 -950.00
27 नोव्हेंबर 2022 61,920 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,910 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,910 -220.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,130 +340.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,790 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,100 +290.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,810 -250.00
20 नोव्हेंबर 2022 61,060 +0.00
19 नोव्हेंबर 2022 61,060 +10.00
बक्सर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,600
बक्सर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,400
बक्सर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,169
बक्सर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,930
बक्सर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 60,970
बक्सर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,760
बक्सर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,250
बक्सर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,009
बक्सर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,760
बक्सर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,710
बक्सर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,870
बक्सर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,330
बक्सर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,398
बक्सर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,330
बक्सर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,760
बक्सर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,400
बक्सर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 53,990
बक्सर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,901
बक्सर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,300
बक्सर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,000
बक्सर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत