बक्सर, बिहार : सोने आणि चांदी किंमत

बक्सर : सोन्याचा दर

आज 07 डिसेंबर 2021
49,000
+0.00
तारीख किंमत बदला
06 डिसेंबर 2021 49,000 +510.00
05 डिसेंबर 2021 48,490 +0.00
04 डिसेंबर 2021 48,490 +0.00
03 डिसेंबर 2021 48,490 -180.00
02 डिसेंबर 2021 48,670 -30.00
01 डिसेंबर 2021 48,700 +20.00
30 नोव्हेंबर 2021 48,680 +0.00
29 नोव्हेंबर 2021 48,680 +170.00
28 नोव्हेंबर 2021 48,510 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 48,510 +0.00
बक्सर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 49,000
बक्सर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,490
बक्सर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 48,640
बक्सर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 48,700
बक्सर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (06 डिसेंबर) 49,000
बक्सर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,440
बक्सर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,080
बक्सर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 49,330
बक्सर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 48,730
बक्सर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 48,680
बक्सर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,300
बक्सर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,350
बक्सर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,385
बक्सर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,380
बक्सर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 49,060
बक्सर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,610
बक्सर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,630
बक्सर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,686
बक्सर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,200
बक्सर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,630
बक्सर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बक्सर : चांदीचा दर

आज 07 डिसेंबर 2021
62,930.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
06 डिसेंबर 2021 62,930 +410.00
05 डिसेंबर 2021 62,520 +0.00
04 डिसेंबर 2021 62,520 +0.00
03 डिसेंबर 2021 62,520 -350.00
02 डिसेंबर 2021 62,870 -190.00
01 डिसेंबर 2021 63,060 +10.00
30 नोव्हेंबर 2021 63,050 -420.00
29 नोव्हेंबर 2021 63,470 -1,130.00
28 नोव्हेंबर 2021 64,600 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 64,600 +0.00
बक्सर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,060
बक्सर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 62,520
बक्सर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,737
बक्सर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,060
बक्सर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (06 डिसेंबर) 62,930
बक्सर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 68,680
बक्सर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,050
बक्सर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 66,177
बक्सर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 66,010
बक्सर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,050
बक्सर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,650
बक्सर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 60,980
बक्सर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,383
बक्सर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 60,980
बक्सर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 66,420
बक्सर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,790
बक्सर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,720
बक्सर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,700
बक्सर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,360
बक्सर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,720
बक्सर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत