दंतेवाडा, छत्तीसगड : सोने आणि चांदी किंमत

दंतेवाडा : सोन्याचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
49,310
+410.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 48,900 +400.00
24 ऑक्टोबर 2021 48,500 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 48,500 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 48,500 -90.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,590 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,370 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,380 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,300 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,020 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,020 +0.00
दंतेवाडा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,020
दंतेवाडा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,350
दंतेवाडा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,228
दंतेवाडा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,390
दंतेवाडा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 48,900
दंतेवाडा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,620
दंतेवाडा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,640
दंतेवाडा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,693
दंतेवाडा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,210
दंतेवाडा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,640
दंतेवाडा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,390
दंतेवाडा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,940
दंतेवाडा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,271
दंतेवाडा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,390
दंतेवाडा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,250
दंतेवाडा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,520
दंतेवाडा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,920
दंतेवाडा सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,835
दंतेवाडा सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,920
दंतेवाडा सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,390
दंतेवाडा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

दंतेवाडा : चांदीचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
67,660.00
+490.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 67,170 +660.00
24 ऑक्टोबर 2021 66,510 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 66,510 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 66,510 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,120 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 65,940 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,720 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,730 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,340 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,340 +0.00
दंतेवाडा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,170
दंतेवाडा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 60,990
दंतेवाडा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,843
दंतेवाडा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 60,990
दंतेवाडा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 67,170
दंतेवाडा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,800
दंतेवाडा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,730
दंतेवाडा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,708
दंतेवाडा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,370
दंतेवाडा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,730
दंतेवाडा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,770
दंतेवाडा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,140
दंतेवाडा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,476
दंतेवाडा चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,770
दंतेवाडा चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,480
दंतेवाडा चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,810
दंतेवाडा चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,580
दंतेवाडा चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,959
दंतेवाडा चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,710
दंतेवाडा चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,770
दंतेवाडा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत