दंतेवाडा, छत्तीसगड : सोने आणि चांदी किंमत

दंतेवाडा : सोन्याचा दर

04 डिसेंबर 2022
53,800
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 डिसेंबर 2022 53,800 +0.00
02 डिसेंबर 2022 53,800 +10.00
01 डिसेंबर 2022 53,790 +970.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,820 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,530 +230.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,300 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,690 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,690 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,680 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,820 +210.00
दंतेवाडा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,800
दंतेवाडा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,790
दंतेवाडा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,797
दंतेवाडा सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,790
दंतेवाडा सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (03 डिसेंबर) 53,800
दंतेवाडा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,160
दंतेवाडा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,210
दंतेवाडा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,130
दंतेवाडा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,560
दंतेवाडा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,820
दंतेवाडा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,950
दंतेवाडा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,120
दंतेवाडा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,769
दंतेवाडा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,140
दंतेवाडा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,360
दंतेवाडा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,700
दंतेवाडा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,260
दंतेवाडा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,984
दंतेवाडा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,090
दंतेवाडा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,140
दंतेवाडा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

दंतेवाडा : चांदीचा दर

04 डिसेंबर 2022
66,210.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 डिसेंबर 2022 66,210 +10.00
02 डिसेंबर 2022 66,200 +1,060.00
01 डिसेंबर 2022 65,140 +1,890.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,250 +650.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,600 +1,620.00
28 नोव्हेंबर 2022 60,980 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 61,920 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,920 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,910 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,140 +340.00
दंतेवाडा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,210
दंतेवाडा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,140
दंतेवाडा चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 65,850
दंतेवाडा चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,140
दंतेवाडा चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (03 डिसेंबर) 66,210
दंतेवाडा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,250
दंतेवाडा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,400
दंतेवाडा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,293
दंतेवाडा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,940
दंतेवाडा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,250
दंतेवाडा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,770
दंतेवाडा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,250
दंतेवाडा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,017
दंतेवाडा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,770
दंतेवाडा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,720
दंतेवाडा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,880
दंतेवाडा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,330
दंतेवाडा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,405
दंतेवाडा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,330
दंतेवाडा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,770
दंतेवाडा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत