जम्मू-काश्मीर : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

जम्मू-काश्मीर : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अनंतनाग 18 जून 2024 71,390
बडगाम 18 जून 2024 71,390
बांदीपोरा 18 जून 2024 71,390
बारामुल्ला 18 जून 2024 71,390
डोडा 18 जून 2024 71,390
गॅंडरबल 18 जून 2024 71,390
जम्मू 18 जून 2024 71,390
कारगिल 18 जून 2024 71,390
कठुआ 18 जून 2024 71,390
किश्तवार 18 जून 2024 71,390
कुलगाम 18 जून 2024 71,390
कुपवाडा 18 जून 2024 71,390
लेह 18 जून 2024 71,390
पूंच 18 जून 2024 71,390
पुलवामा 18 जून 2024 71,390
राजौरी 18 जून 2024 71,390
रामबन 18 जून 2024 71,390
रियासी 18 जून 2024 71,390
सांबा 18 जून 2024 71,390
शॉपियन 18 जून 2024 71,390
श्रीनगर 18 जून 2024 71,390
उधमपूर 18 जून 2024 71,390

जम्मू-काश्मीर : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अनंतनाग 18 जून 2024 88,740
बडगाम 18 जून 2024 88,740
बांदीपोरा 18 जून 2024 88,740
बारामुल्ला 18 जून 2024 88,740
डोडा 18 जून 2024 88,740
गॅंडरबल 18 जून 2024 88,740
जम्मू 18 जून 2024 88,740
कारगिल 18 जून 2024 88,740
कठुआ 18 जून 2024 88,740
किश्तवार 18 जून 2024 88,740
कुलगाम 18 जून 2024 88,740
कुपवाडा 18 जून 2024 88,740
लेह 18 जून 2024 88,740
पूंच 18 जून 2024 88,740
पुलवामा 18 जून 2024 88,740
राजौरी 18 जून 2024 88,740
रामबन 18 जून 2024 88,740
रियासी 18 जून 2024 88,740
सांबा 18 जून 2024 88,740
शॉपियन 18 जून 2024 88,740
श्रीनगर 18 जून 2024 88,740
उधमपूर 18 जून 2024 88,740