जम्मू-काश्मीर : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

जम्मू-काश्मीर : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अनंतनाग 01 डिसेंबर 2022 52,930
बडगाम 01 डिसेंबर 2022 52,930
बांदीपोरा 01 डिसेंबर 2022 52,930
बारामुल्ला 01 डिसेंबर 2022 52,930
डोडा 01 डिसेंबर 2022 52,930
गॅंडरबल 01 डिसेंबर 2022 52,930
जम्मू 01 डिसेंबर 2022 52,930
कारगिल 01 डिसेंबर 2022 52,930
कठुआ 01 डिसेंबर 2022 52,930
किश्तवार 01 डिसेंबर 2022 52,930
कुलगाम 01 डिसेंबर 2022 52,930
कुपवाडा 01 डिसेंबर 2022 52,930
लेह 01 डिसेंबर 2022 52,930
पूंच 01 डिसेंबर 2022 52,930
पुलवामा 01 डिसेंबर 2022 52,930
राजौरी 01 डिसेंबर 2022 52,930
रामबन 01 डिसेंबर 2022 52,930
रियासी 01 डिसेंबर 2022 52,930
सांबा 01 डिसेंबर 2022 52,930
शॉपियन 01 डिसेंबर 2022 52,930
श्रीनगर 01 डिसेंबर 2022 52,930
उधमपूर 01 डिसेंबर 2022 52,930

जम्मू-काश्मीर : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अनंतनाग 01 डिसेंबर 2022 63,380
बडगाम 01 डिसेंबर 2022 63,380
बांदीपोरा 01 डिसेंबर 2022 63,380
बारामुल्ला 01 डिसेंबर 2022 63,380
डोडा 01 डिसेंबर 2022 63,380
गॅंडरबल 01 डिसेंबर 2022 63,380
जम्मू 01 डिसेंबर 2022 63,380
कारगिल 01 डिसेंबर 2022 63,380
कठुआ 01 डिसेंबर 2022 63,380
किश्तवार 01 डिसेंबर 2022 63,380
कुलगाम 01 डिसेंबर 2022 63,380
कुपवाडा 01 डिसेंबर 2022 63,380
लेह 01 डिसेंबर 2022 63,380
पूंच 01 डिसेंबर 2022 63,380
पुलवामा 01 डिसेंबर 2022 63,380
राजौरी 01 डिसेंबर 2022 63,380
रामबन 01 डिसेंबर 2022 63,380
रियासी 01 डिसेंबर 2022 63,380
सांबा 01 डिसेंबर 2022 63,380
शॉपियन 01 डिसेंबर 2022 63,380
श्रीनगर 01 डिसेंबर 2022 63,380
उधमपूर 01 डिसेंबर 2022 63,380