जम्मू-काश्मीर : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

जम्मू-काश्मीर : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अनंतनाग 23 ऑक्टोबर 2021 48,600
बडगाम 23 ऑक्टोबर 2021 48,600
बांदीपोरा 23 ऑक्टोबर 2021 48,600
बारामुल्ला 23 ऑक्टोबर 2021 48,600
डोडा 23 ऑक्टोबर 2021 48,600
गॅंडरबल 23 ऑक्टोबर 2021 48,600
जम्मू 23 ऑक्टोबर 2021 48,600
कारगिल 23 ऑक्टोबर 2021 48,600
कठुआ 23 ऑक्टोबर 2021 48,600
किश्तवार 23 ऑक्टोबर 2021 48,600
कुलगाम 23 ऑक्टोबर 2021 48,600
कुपवाडा 23 ऑक्टोबर 2021 48,600
लेह 23 ऑक्टोबर 2021 48,600
पूंच 23 ऑक्टोबर 2021 48,600
पुलवामा 23 ऑक्टोबर 2021 48,600
राजौरी 23 ऑक्टोबर 2021 48,600
रामबन 23 ऑक्टोबर 2021 48,600
रियासी 23 ऑक्टोबर 2021 48,600
सांबा 23 ऑक्टोबर 2021 48,600
शॉपियन 23 ऑक्टोबर 2021 48,600
श्रीनगर 23 ऑक्टोबर 2021 48,600
उधमपूर 23 ऑक्टोबर 2021 48,600

जम्मू-काश्मीर : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अनंतनाग 23 ऑक्टोबर 2021 66,650
बडगाम 23 ऑक्टोबर 2021 66,650
बांदीपोरा 23 ऑक्टोबर 2021 66,650
बारामुल्ला 23 ऑक्टोबर 2021 66,650
डोडा 23 ऑक्टोबर 2021 66,650
गॅंडरबल 23 ऑक्टोबर 2021 66,650
जम्मू 23 ऑक्टोबर 2021 66,650
कारगिल 23 ऑक्टोबर 2021 66,650
कठुआ 23 ऑक्टोबर 2021 66,650
किश्तवार 23 ऑक्टोबर 2021 66,650
कुलगाम 23 ऑक्टोबर 2021 66,650
कुपवाडा 23 ऑक्टोबर 2021 66,650
लेह 23 ऑक्टोबर 2021 66,650
पूंच 23 ऑक्टोबर 2021 66,650
पुलवामा 23 ऑक्टोबर 2021 66,650
राजौरी 23 ऑक्टोबर 2021 66,650
रामबन 23 ऑक्टोबर 2021 66,650
रियासी 23 ऑक्टोबर 2021 66,650
सांबा 23 ऑक्टोबर 2021 66,650
शॉपियन 23 ऑक्टोबर 2021 66,650
श्रीनगर 23 ऑक्टोबर 2021 66,650
उधमपूर 23 ऑक्टोबर 2021 66,650