रायबरेली, उत्तर प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

रायबरेली : सोन्याचा दर

28 सप्टेंबर 2022
49,490
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 49,490 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,300 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,570 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,560 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,560 -590.00
22 सप्टेंबर 2022 50,150 +590.00
21 सप्टेंबर 2022 49,560 +200.00
20 सप्टेंबर 2022 49,360 -80.00
19 सप्टेंबर 2022 49,440 -30.00
18 सप्टेंबर 2022 49,470 +0.00
रायबरेली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,730
रायबरेली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,300
रायबरेली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,013
रायबरेली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,120
रायबरेली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 49,490
रायबरेली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,660
रायबरेली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,810
रायबरेली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,773
रायबरेली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,460
रायबरेली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,810
रायबरेली सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,360
रायबरेली सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,510
रायबरेली सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,999
रायबरेली सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,710
रायबरेली सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,510
रायबरेली सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,930
रायबरेली सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,380
रायबरेली सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,088
रायबरेली सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,060
रायबरेली सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,930
रायबरेली - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

रायबरेली : चांदीचा दर

28 सप्टेंबर 2022
55,360.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 55,360 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,240 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,190 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,190 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 56,180 -1,740.00
22 सप्टेंबर 2022 57,920 +700.00
21 सप्टेंबर 2022 57,220 +960.00
20 सप्टेंबर 2022 56,260 -300.00
19 सप्टेंबर 2022 56,560 -50.00
18 सप्टेंबर 2022 56,610 +0.00
रायबरेली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,920
रायबरेली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,370
रायबरेली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,333
रायबरेली चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,370
रायबरेली चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 55,360
रायबरेली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,450
रायबरेली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,040
रायबरेली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,945
रायबरेली चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,350
रायबरेली चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,040
रायबरेली चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,870
रायबरेली चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,700
रायबरेली चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,022
रायबरेली चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,710
रायबरेली चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,720
रायबरेली चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,810
रायबरेली चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,460
रायबरेली चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,491
रायबरेली चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,570
रायबरेली चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,460
रायबरेली - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत