पंच महल, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

पंच महल : सोन्याचा दर

04 मार्च 2024
63,770
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 मार्च 2024 63,770 +10.00
02 मार्च 2024 63,760 +0.00
01 मार्च 2024 63,760 +1,070.00
29 फेब्रुवारी 2024 62,690 +320.00
28 फेब्रुवारी 2024 62,370 -90.00
27 फेब्रुवारी 2024 62,460 +170.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,290 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,450 +0.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,450 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,440 +360.00
पंच महल सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 63,770
पंच महल सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,760
पंच महल सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 63,763
पंच महल सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,760
पंच महल सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (03 मार्च) 63,770
पंच महल सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,970
पंच महल सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,480
पंच महल सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,286
पंच महल सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,970
पंच महल सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,690
पंच महल सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,480
पंच महल सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,690
पंच महल सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,464
पंच महल सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,480
पंच महल सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,750
पंच महल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,780
पंच महल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,150
पंच महल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,593
पंच महल सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,350
पंच महल सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,340
पंच महल - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पंच महल : चांदीचा दर

04 मार्च 2024
72,300.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 मार्च 2024 72,300 +10.00
02 मार्च 2024 72,290 +0.00
01 मार्च 2024 72,290 +1,020.00
29 फेब्रुवारी 2024 71,270 +2,120.00
28 फेब्रुवारी 2024 69,150 -360.00
27 फेब्रुवारी 2024 69,510 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,760 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,770 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,760 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,760 +230.00
पंच महल चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 72,300
पंच महल चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,290
पंच महल चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 72,293
पंच महल चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,290
पंच महल चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (03 मार्च) 72,300
पंच महल चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,420
पंच महल चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,150
पंच महल चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,017
पंच महल चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,420
पंच महल चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,270
पंच महल चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,440
पंच महल चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,960
पंच महल चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,253
पंच महल चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,440
पंच महल चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,440
पंच महल चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,790
पंच महल चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,430
पंच महल चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,642
पंच महल चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,780
पंच महल चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,400
पंच महल - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत