पंच महल, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

पंच महल : सोन्याचा दर

18 ऑगस्ट 2022
51,790
+210.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑगस्ट 2022 51,580 -340.00
16 ऑगस्ट 2022 51,920 -720.00
15 ऑगस्ट 2022 52,640 +0.00
14 ऑगस्ट 2022 52,640 +10.00
13 ऑगस्ट 2022 52,630 +0.00
12 ऑगस्ट 2022 52,630 +270.00
11 ऑगस्ट 2022 52,360 +100.00
10 ऑगस्ट 2022 52,260 -40.00
09 ऑगस्ट 2022 52,300 +10.00
08 ऑगस्ट 2022 52,290 +400.00
पंच महल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,720
पंच महल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,510
पंच महल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,174
पंच महल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,510
पंच महल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (17 ऑगस्ट) 51,580
पंच महल सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,410
पंच महल सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,560
पंच महल सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,053
पंच महल सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,770
पंच महल सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,560
पंच महल सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,980
पंच महल सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,440
पंच महल सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,144
पंच महल सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,110
पंच महल सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,980
पंच महल सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 53,040
पंच महल सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,110
पंच महल सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 51,977
पंच महल सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,530
पंच महल सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,180
पंच महल - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पंच महल : चांदीचा दर

18 ऑगस्ट 2022
57,180.00
+80.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑगस्ट 2022 57,100 -830.00
16 ऑगस्ट 2022 57,930 -1,580.00
15 ऑगस्ट 2022 59,510 +0.00
14 ऑगस्ट 2022 59,510 +10.00
13 ऑगस्ट 2022 59,500 +0.00
12 ऑगस्ट 2022 59,500 +950.00
11 ऑगस्ट 2022 58,550 -570.00
10 ऑगस्ट 2022 59,120 -110.00
09 ऑगस्ट 2022 59,230 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 59,230 +1,670.00
पंच महल चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,510
पंच महल चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,100
पंच महल चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,463
पंच महल चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,410
पंच महल चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (17 ऑगस्ट) 57,100
पंच महल चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,940
पंच महल चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,750
पंच महल चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,083
पंच महल चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,770
पंच महल चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,780
पंच महल चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,880
पंच महल चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,520
पंच महल चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,555
पंच महल चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,640
पंच महल चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,520
पंच महल चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,500
पंच महल चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,210
पंच महल चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 62,990
पंच महल चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,500
पंच महल चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,410
पंच महल - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत