आलापूझा, केरळा : सोने आणि चांदी किंमत

आलापूझा : सोन्याचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
48,530
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 48,530 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,540 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,460 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,180 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,450 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,300 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,280 +210.00
आलापूझा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,180
आलापूझा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,510
आलापूझा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,296
आलापूझा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,550
आलापूझा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 48,530
आलापूझा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,780
आलापूझा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,790
आलापूझा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,852
आलापूझा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,370
आलापूझा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,790
आलापूझा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,560
आलापूझा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,100
आलापूझा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,433
आलापूझा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,560
आलापूझा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,410
आलापूझा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,680
आलापूझा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,080
आलापूझा सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,999
आलापूझा सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,080
आलापूझा सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,560
आलापूझा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

आलापूझा : चांदीचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
66,160.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 66,160 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,940 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,950 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,550 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,550 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,550 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,550 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,220 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,380 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,440 +560.00
आलापूझा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 66,160
आलापूझा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,200
आलापूझा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,324
आलापूझा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,200
आलापूझा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 66,160
आलापूझा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,020
आलापूझा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,930
आलापूझा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,922
आलापूझा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,580
आलापूझा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,930
आलापूझा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,010
आलापूझा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,350
आलापूझा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,695
आलापूझा चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,010
आलापूझा चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,690
आलापूझा चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,050
आलापूझा चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,800
आलापूझा चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,194
आलापूझा चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,940
आलापूझा चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,010
आलापूझा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत