चरैदेव, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

चरैदेव : सोन्याचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
48,820
+20.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 48,800 +0.00
29 नोव्हेंबर 2021 48,800 +170.00
28 नोव्हेंबर 2021 48,630 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 48,630 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 48,630 -20.00
25 नोव्हेंबर 2021 48,650 +0.00
24 नोव्हेंबर 2021 48,650 -500.00
23 नोव्हेंबर 2021 49,150 -930.00
22 नोव्हेंबर 2021 50,080 -230.00
21 नोव्हेंबर 2021 50,310 +0.00
चरैदेव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
चरैदेव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
चरैदेव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
चरैदेव सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
चरैदेव सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
चरैदेव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,570
चरैदेव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,200
चरैदेव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 49,457
चरैदेव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 48,850
चरैदेव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 48,800
चरैदेव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,430
चरैदेव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,470
चरैदेव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,511
चरैदेव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,510
चरैदेव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 49,190
चरैदेव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,740
चरैदेव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,750
चरैदेव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,808
चरैदेव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,320
चरैदेव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,750
चरैदेव - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

चरैदेव : चांदीचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
63,220.00
+10.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 63,210 -420.00
29 नोव्हेंबर 2021 63,630 -1,130.00
28 नोव्हेंबर 2021 64,760 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 64,760 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 64,760 +530.00
25 नोव्हेंबर 2021 64,230 +120.00
24 नोव्हेंबर 2021 64,110 -2,110.00
23 नोव्हेंबर 2021 66,220 -1,010.00
22 नोव्हेंबर 2021 67,230 -420.00
21 नोव्हेंबर 2021 67,650 +0.00
चरैदेव चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
चरैदेव चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
चरैदेव चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
चरैदेव चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
चरैदेव चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
चरैदेव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 68,860
चरैदेव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,210
चरैदेव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 66,346
चरैदेव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 66,180
चरैदेव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,210
चरैदेव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,830
चरैदेव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,140
चरैदेव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,548
चरैदेव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,140
चरैदेव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 66,590
चरैदेव चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,960
चरैदेव चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,880
चरैदेव चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,864
चरैदेव चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,520
चरैदेव चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,880
चरैदेव - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत