चरैदेव, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

चरैदेव : सोन्याचा दर

09 डिसेंबर 2022
54,140
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 54,140 +40.00
07 डिसेंबर 2022 54,100 +280.00
06 डिसेंबर 2022 53,820 +290.00
05 डिसेंबर 2022 53,530 -410.00
04 डिसेंबर 2022 53,940 +0.00
03 डिसेंबर 2022 53,940 +10.00
02 डिसेंबर 2022 53,930 +0.00
01 डिसेंबर 2022 53,930 +980.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,950 +280.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,670 +240.00
चरैदेव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 54,140
चरैदेव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,530
चरैदेव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,916
चरैदेव सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,930
चरैदेव सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 54,140
चरैदेव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,300
चरैदेव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,340
चरैदेव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,263
चरैदेव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,690
चरैदेव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,950
चरैदेव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,080
चरैदेव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,240
चरैदेव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,896
चरैदेव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,270
चरैदेव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,490
चरैदेव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,830
चरैदेव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,390
चरैदेव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,111
चरैदेव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,220
चरैदेव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,260
चरैदेव - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

चरैदेव : चांदीचा दर

09 डिसेंबर 2022
66,980.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 66,980 +770.00
07 डिसेंबर 2022 66,210 +890.00
06 डिसेंबर 2022 65,320 +200.00
05 डिसेंबर 2022 65,120 -1,260.00
04 डिसेंबर 2022 66,380 +10.00
03 डिसेंबर 2022 66,370 +0.00
02 डिसेंबर 2022 66,370 +1,070.00
01 डिसेंबर 2022 65,300 +1,900.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,400 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,760 +1,630.00
चरैदेव चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,980
चरैदेव चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,120
चरैदेव चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 66,006
चरैदेव चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,300
चरैदेव चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 66,980
चरैदेव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,400
चरैदेव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,550
चरैदेव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,447
चरैदेव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,090
चरैदेव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,400
चरैदेव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,920
चरैदेव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,390
चरैदेव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,163
चरैदेव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,920
चरैदेव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,870
चरैदेव चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,030
चरैदेव चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,460
चरैदेव चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,544
चरैदेव चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,460
चरैदेव चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,910
चरैदेव - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत