देवभूमी द्वारका, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

देवभूमी द्वारका : सोन्याचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
48,450
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 48,450 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,460 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,380 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,100 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,100 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,100 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,100 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,370 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,220 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,200 +210.00
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,100
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,430
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,216
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,470
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 48,450
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,700
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,710
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,772
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,290
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,710
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,480
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,020
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,352
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,480
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,330
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,600
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,000
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,916
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,000
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,480
देवभूमी द्वारका - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

देवभूमी द्वारका : चांदीचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
66,050.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 66,050 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,830 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,840 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,440 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,440 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,440 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,440 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,110 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,270 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,330 +560.00
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 66,050
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,090
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,215
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,090
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 66,050
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,910
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,830
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,815
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,470
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,830
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,890
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,250
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,587
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,890
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,590
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,930
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,690
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,075
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,820
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,890
देवभूमी द्वारका - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत