देवभूमी द्वारका, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

देवभूमी द्वारका : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,150
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,150 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,230 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,230 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 50,230 +90.00
29 सप्टेंबर 2022 50,140 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 49,980 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,540 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,350 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,620 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,620 +10.00
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,150
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,230
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,537
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,230
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,150
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,790
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,350
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,072
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,180
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,230
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,720
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,860
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,828
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,510
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,860
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,410
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,560
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,053
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,770
देवभूमी द्वारका सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,560
देवभूमी द्वारका - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

देवभूमी द्वारका : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
60,900.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 60,900 +4,020.00
02 ऑक्टोबर 2022 56,880 +10.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,870 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 56,870 +800.00
29 सप्टेंबर 2022 56,070 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,520 +1,110.00
27 सप्टेंबर 2022 55,410 +110.00
26 सप्टेंबर 2022 55,300 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,250 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,250 +10.00
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 60,900
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,870
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,217
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,870
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 60,900
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,980
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,420
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,501
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,420
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,870
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,510
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,090
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,006
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,410
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,100
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,940
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,750
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,083
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,770
देवभूमी द्वारका चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,780
देवभूमी द्वारका - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत