दिल्ली : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

दिल्ली : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
सिव्हिल लाईन्स 01 डिसेंबर 2021 48,640
डिफेन्स कॉलनी 01 डिसेंबर 2021 48,640
द्वारका 01 डिसेंबर 2021 48,640
नरेला 01 डिसेंबर 2021 48,640
नवी दिल्ली 01 डिसेंबर 2021 48,640
प्रीत विहार 01 डिसेंबर 2021 48,640
राजौरी गार्डन 01 डिसेंबर 2021 48,640
रोहिणी 01 डिसेंबर 2021 48,640
साकेत 01 डिसेंबर 2021 48,640
शाहदरा 01 डिसेंबर 2021 48,640
यमुना विहार 01 डिसेंबर 2021 48,640

दिल्ली : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
सिव्हिल लाईन्स 01 डिसेंबर 2021 62,990
डिफेन्स कॉलनी 01 डिसेंबर 2021 62,990
द्वारका 01 डिसेंबर 2021 62,990
नरेला 01 डिसेंबर 2021 62,990
नवी दिल्ली 01 डिसेंबर 2021 62,990
प्रीत विहार 01 डिसेंबर 2021 62,990
राजौरी गार्डन 01 डिसेंबर 2021 62,990
रोहिणी 01 डिसेंबर 2021 62,990
साकेत 01 डिसेंबर 2021 62,990
शाहदरा 01 डिसेंबर 2021 62,990
यमुना विहार 01 डिसेंबर 2021 62,990