दिल्ली : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

दिल्ली : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
सिव्हिल लाईन्स 09 डिसेंबर 2022 53,930
डिफेन्स कॉलनी 09 डिसेंबर 2022 53,930
द्वारका 09 डिसेंबर 2022 53,930
नरेला 09 डिसेंबर 2022 53,930
नवी दिल्ली 09 डिसेंबर 2022 53,930
प्रीत विहार 09 डिसेंबर 2022 53,930
राजौरी गार्डन 09 डिसेंबर 2022 53,930
रोहिणी 09 डिसेंबर 2022 53,930
साकेत 09 डिसेंबर 2022 53,930
शाहदरा 09 डिसेंबर 2022 53,930
यमुना विहार 09 डिसेंबर 2022 53,930

दिल्ली : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
सिव्हिल लाईन्स 09 डिसेंबर 2022 66,720
डिफेन्स कॉलनी 09 डिसेंबर 2022 66,720
द्वारका 09 डिसेंबर 2022 66,720
नरेला 09 डिसेंबर 2022 66,720
नवी दिल्ली 09 डिसेंबर 2022 66,720
प्रीत विहार 09 डिसेंबर 2022 66,720
राजौरी गार्डन 09 डिसेंबर 2022 66,720
रोहिणी 09 डिसेंबर 2022 66,720
साकेत 09 डिसेंबर 2022 66,720
शाहदरा 09 डिसेंबर 2022 66,720
यमुना विहार 09 डिसेंबर 2022 66,720