पेरंबलूर, तामिळनाडू : सोने आणि चांदी किंमत

पेरंबलूर : सोन्याचा दर

28 सप्टेंबर 2022
49,620
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 49,620 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,430 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,700 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,690 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,690 -600.00
22 सप्टेंबर 2022 50,290 +600.00
21 सप्टेंबर 2022 49,690 +200.00
20 सप्टेंबर 2022 49,490 -80.00
19 सप्टेंबर 2022 49,570 -30.00
18 सप्टेंबर 2022 49,600 +0.00
पेरंबलूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,870
पेरंबलूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,430
पेरंबलूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,145
पेरंबलूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,260
पेरंबलूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 49,620
पेरंबलूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,800
पेरंबलूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,940
पेरंबलूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,910
पेरंबलूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,600
पेरंबलूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,950
पेरंबलूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,490
पेरंबलूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,640
पेरंबलूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,133
पेरंबलूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,850
पेरंबलूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,640
पेरंबलूर सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 53,060
पेरंबलूर सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,520
पेरंबलूर सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,224
पेरंबलूर सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,190
पेरंबलूर सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 52,060
पेरंबलूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पेरंबलूर : चांदीचा दर

28 सप्टेंबर 2022
55,500.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 55,500 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,380 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,340 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,330 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 56,330 -1,740.00
22 सप्टेंबर 2022 58,070 +700.00
21 सप्टेंबर 2022 57,370 +960.00
20 सप्टेंबर 2022 56,410 -300.00
19 सप्टेंबर 2022 56,710 -50.00
18 सप्टेंबर 2022 56,760 +0.00
पेरंबलूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,070
पेरंबलूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,510
पेरंबलूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,480
पेरंबलूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,510
पेरंबलूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 55,500
पेरंबलूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,610
पेरंबलूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,180
पेरंबलूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,097
पेरंबलूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,510
पेरंबलूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,180
पेरंबलूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 60,030
पेरंबलूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,840
पेरंबलूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,174
पेरंबलूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,870
पेरंबलूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,870
पेरंबलूर चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,980
पेरंबलूर चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,620
पेरंबलूर चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,652
पेरंबलूर चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,730
पेरंबलूर चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,620
पेरंबलूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत