पेरंबलूर, तामिळनाडू : सोने आणि चांदी किंमत

पेरंबलूर : सोन्याचा दर

05 डिसेंबर 2023
62,700
+190.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2023 62,510 -950.00
03 डिसेंबर 2023 63,460 +0.00
02 डिसेंबर 2023 63,460 +10.00
01 डिसेंबर 2023 63,450 +730.00
30 नोव्हेंबर 2023 62,720 -330.00
29 नोव्हेंबर 2023 63,050 +350.00
28 नोव्हेंबर 2023 62,700 +950.00
27 नोव्हेंबर 2023 61,750 +0.00
26 नोव्हेंबर 2023 61,750 +10.00
25 नोव्हेंबर 2023 61,740 +0.00
पेरंबलूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,460
पेरंबलूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 62,510
पेरंबलूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 63,220
पेरंबलूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,450
पेरंबलूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 62,510
पेरंबलूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,050
पेरंबलूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,940
पेरंबलूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,150
पेरंबलूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 61,040
पेरंबलूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,720
पेरंबलूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,510
पेरंबलूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,710
पेरंबलूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 59,369
पेरंबलूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,670
पेरंबलूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 61,160
पेरंबलूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,720
पेरंबलूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,460
पेरंबलूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 59,084
पेरंबलूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,650
पेरंबलूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,660
पेरंबलूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पेरंबलूर : चांदीचा दर

05 डिसेंबर 2023
75,970.00
-130.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2023 76,100 -1,820.00
03 डिसेंबर 2023 77,920 +10.00
02 डिसेंबर 2023 77,910 +10.00
01 डिसेंबर 2023 77,900 +410.00
30 नोव्हेंबर 2023 77,490 +1,150.00
29 नोव्हेंबर 2023 76,340 +670.00
28 नोव्हेंबर 2023 75,670 +1,300.00
27 नोव्हेंबर 2023 74,370 +0.00
26 नोव्हेंबर 2023 74,370 +10.00
25 नोव्हेंबर 2023 74,360 +0.00
पेरंबलूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,920
पेरंबलूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 76,100
पेरंबलूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 77,458
पेरंबलूर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,900
पेरंबलूर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 76,100
पेरंबलूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,490
पेरंबलूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,300
पेरंबलूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,888
पेरंबलूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,590
पेरंबलूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,490
पेरंबलूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 73,160
पेरंबलूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 66,920
पेरंबलूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 70,800
पेरंबलूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 69,980
पेरंबलूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 71,950
पेरंबलूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 75,050
पेरंबलूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 69,970
पेरंबलूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,402
पेरंबलूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 75,040
पेरंबलूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 69,980
पेरंबलूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत