पेरंबलूर, तामिळनाडू : सोने आणि चांदी किंमत

पेरंबलूर : सोन्याचा दर

आज 17 ऑक्टोबर 2021
49,180
+0.00
तारीख किंमत बदला
16 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,180 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,440 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,290 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,280 +220.00
10 ऑक्टोबर 2021 48,060 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 48,060 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 48,060 -80.00
07 ऑक्टोबर 2021 48,140 +150.00
पेरंबलूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,180
पेरंबलूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,500
पेरंबलूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,194
पेरंबलूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,540
पेरंबलूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (16 ऑक्टोबर) 49,180
पेरंबलूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,780
पेरंबलूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,790
पेरंबलूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,847
पेरंबलूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,360
पेरंबलूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,790
पेरंबलूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,550
पेरंबलूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,090
पेरंबलूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,426
पेरंबलूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,550
पेरंबलूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,410
पेरंबलूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,670
पेरंबलूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,070
पेरंबलूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,993
पेरंबलूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,070
पेरंबलूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,550
पेरंबलूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पेरंबलूर : चांदीचा दर

आज 17 ऑक्टोबर 2021
64,540.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
16 ऑक्टोबर 2021 64,540 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,540 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,540 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,210 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,370 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,430 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,870 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,870 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 62,870 +260.00
07 ऑक्टोबर 2021 62,610 +20.00
पेरंबलूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,540
पेरंबलूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,190
पेरंबलूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,857
पेरंबलूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,190
पेरंबलूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (16 ऑक्टोबर) 64,540
पेरंबलूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,010
पेरंबलूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,920
पेरंबलूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,914
पेरंबलूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,570
पेरंबलूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,920
पेरंबलूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,000
पेरंबलूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,350
पेरंबलूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,686
पेरंबलूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,000
पेरंबलूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,680
पेरंबलूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,040
पेरंबलूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,800
पेरंबलूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,185
पेरंबलूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,930
पेरंबलूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,000
पेरंबलूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत