सागर, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

सागर : सोन्याचा दर

23 मार्च 2023
59,480
+490.00
तारीख किंमत बदला
22 मार्च 2023 58,990 +140.00
21 मार्च 2023 58,850 -840.00
20 मार्च 2023 59,690 +50.00
19 मार्च 2023 59,640 +10.00
18 मार्च 2023 59,630 +0.00
17 मार्च 2023 59,630 +1,420.00
16 मार्च 2023 58,210 -320.00
15 मार्च 2023 58,530 +880.00
14 मार्च 2023 57,650 -130.00
13 मार्च 2023 57,780 +1,480.00
सागर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,690
सागर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 55,020
सागर सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,204
सागर सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 55,950
सागर सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (22 मार्च) 58,990
सागर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,890
सागर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,510
सागर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,477
सागर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,890
सागर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 55,920
सागर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,260
सागर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,100
सागर सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,460
सागर सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,100
सागर सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,170
सागर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,130
सागर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,470
सागर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,443
सागर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,870
सागर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,100
सागर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

सागर : चांदीचा दर

23 मार्च 2023
69,930.00
+550.00
तारीख किंमत बदला
22 मार्च 2023 69,380 +850.00
21 मार्च 2023 68,530 -360.00
20 मार्च 2023 68,890 +160.00
19 मार्च 2023 68,730 +0.00
18 मार्च 2023 68,730 +10.00
17 मार्च 2023 68,720 +2,070.00
16 मार्च 2023 66,650 -750.00
15 मार्च 2023 67,400 +420.00
14 मार्च 2023 66,980 +330.00
13 मार्च 2023 66,650 +3,760.00
सागर चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 69,380
सागर चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 61,910
सागर चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,529
सागर चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,520
सागर चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (22 मार्च) 69,380
सागर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,480
सागर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,730
सागर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,436
सागर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 70,040
सागर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,640
सागर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 69,940
सागर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 68,060
सागर चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 68,943
सागर चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,380
सागर चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 69,000
सागर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,770
सागर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,060
सागर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 67,936
सागर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,230
सागर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,370
सागर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत