बारामुल्ला, जम्मू-काश्मीर : सोने आणि चांदी किंमत

बारामुल्ला : सोन्याचा दर

17 एप्रिल 2024
73,120
+0.00
तारीख किंमत बदला
16 एप्रिल 2024 73,120 +770.00
15 एप्रिल 2024 72,350 +320.00
14 एप्रिल 2024 72,030 +10.00
13 एप्रिल 2024 72,020 +0.00
12 एप्रिल 2024 72,020 +280.00
11 एप्रिल 2024 71,740 +430.00
10 एप्रिल 2024 71,310 -100.00
09 एप्रिल 2024 71,410 +410.00
08 एप्रिल 2024 71,000 +340.00
07 एप्रिल 2024 70,660 +0.00
बारामुल्ला सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 73,120
बारामुल्ला सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,370
बारामुल्ला सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 71,004
बारामुल्ला सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,370
बारामुल्ला सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (16 एप्रिल) 73,120
बारामुल्ला सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 68,150
बारामुल्ला सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,780
बारामुल्ला सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 66,014
बारामुल्ला सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,780
बारामुल्ला सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 67,750
बारामुल्ला सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,990
बारामुल्ला सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,500
बारामुल्ला सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,312
बारामुल्ला सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,990
बारामुल्ला सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,710
बारामुल्ला सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,500
बारामुल्ला सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,710
बारामुल्ला सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,487
बारामुल्ला सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,500
बारामुल्ला सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,770
बारामुल्ला - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बारामुल्ला : चांदीचा दर

17 एप्रिल 2024
83,840.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
16 एप्रिल 2024 83,840 -320.00
15 एप्रिल 2024 84,160 +780.00
14 एप्रिल 2024 83,380 +0.00
13 एप्रिल 2024 83,380 +10.00
12 एप्रिल 2024 83,370 +170.00
11 एप्रिल 2024 83,200 +260.00
10 एप्रिल 2024 82,940 +210.00
09 एप्रिल 2024 82,730 +560.00
08 एप्रिल 2024 82,170 +1,030.00
07 एप्रिल 2024 81,140 +10.00
बारामुल्ला चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 84,160
बारामुल्ला चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 75,800
बारामुल्ला चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 81,595
बारामुल्ला चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 75,800
बारामुल्ला चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (16 एप्रिल) 83,840
बारामुल्ला चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 75,810
बारामुल्ला चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,320
बारामुल्ला चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 74,667
बारामुल्ला चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,320
बारामुल्ला चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 75,270
बारामुल्ला चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,450
बारामुल्ला चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,180
बारामुल्ला चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,045
बारामुल्ला चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,450
बारामुल्ला चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,300
बारामुल्ला चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,470
बारामुल्ला चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,990
बारामुल्ला चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,281
बारामुल्ला चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,470
बारामुल्ला चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,460
बारामुल्ला - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत