बारामुल्ला, जम्मू-काश्मीर : सोने आणि चांदी किंमत

बारामुल्ला : सोन्याचा दर

09 डिसेंबर 2022
54,120
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 54,120 +40.00
07 डिसेंबर 2022 54,080 +280.00
06 डिसेंबर 2022 53,800 +290.00
05 डिसेंबर 2022 53,510 -410.00
04 डिसेंबर 2022 53,920 +0.00
03 डिसेंबर 2022 53,920 +10.00
02 डिसेंबर 2022 53,910 +10.00
01 डिसेंबर 2022 53,900 +970.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,930 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,640 +230.00
बारामुल्ला सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 54,120
बारामुल्ला सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,510
बारामुल्ला सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,895
बारामुल्ला सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,900
बारामुल्ला सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 54,120
बारामुल्ला सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,280
बारामुल्ला सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,320
बारामुल्ला सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,243
बारामुल्ला सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,670
बारामुल्ला सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,930
बारामुल्ला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,060
बारामुल्ला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,220
बारामुल्ला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,876
बारामुल्ला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,250
बारामुल्ला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,470
बारामुल्ला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,810
बारामुल्ला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,370
बारामुल्ला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,092
बारामुल्ला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,200
बारामुल्ला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,250
बारामुल्ला - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बारामुल्ला : चांदीचा दर

09 डिसेंबर 2022
66,950.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 66,950 +760.00
07 डिसेंबर 2022 66,190 +900.00
06 डिसेंबर 2022 65,290 +190.00
05 डिसेंबर 2022 65,100 -1,250.00
04 डिसेंबर 2022 66,350 +0.00
03 डिसेंबर 2022 66,350 +10.00
02 डिसेंबर 2022 66,340 +1,070.00
01 डिसेंबर 2022 65,270 +1,890.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,380 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,740 +1,630.00
बारामुल्ला चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,950
बारामुल्ला चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,100
बारामुल्ला चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 65,980
बारामुल्ला चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,270
बारामुल्ला चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 66,950
बारामुल्ला चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,380
बारामुल्ला चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,530
बारामुल्ला चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,424
बारामुल्ला चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,060
बारामुल्ला चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,380
बारामुल्ला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,900
बारामुल्ला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,370
बारामुल्ला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,140
बारामुल्ला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,890
बारामुल्ला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,840
बारामुल्ला चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,000
बारामुल्ला चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,440
बारामुल्ला चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,523
बारामुल्ला चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,440
बारामुल्ला चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,890
बारामुल्ला - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत