बारामुल्ला, जम्मू-काश्मीर : सोने आणि चांदी किंमत

बारामुल्ला : सोन्याचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
48,800
+20.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 48,780 +0.00
29 नोव्हेंबर 2021 48,780 +170.00
28 नोव्हेंबर 2021 48,610 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 48,610 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 48,610 -20.00
25 नोव्हेंबर 2021 48,630 +0.00
24 नोव्हेंबर 2021 48,630 -500.00
23 नोव्हेंबर 2021 49,130 -930.00
22 नोव्हेंबर 2021 50,060 -230.00
21 नोव्हेंबर 2021 50,290 +0.00
बारामुल्ला सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
बारामुल्ला सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
बारामुल्ला सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
बारामुल्ला सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
बारामुल्ला सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
बारामुल्ला सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,550
बारामुल्ला सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,180
बारामुल्ला सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 49,438
बारामुल्ला सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 48,830
बारामुल्ला सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 48,780
बारामुल्ला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,410
बारामुल्ला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,450
बारामुल्ला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,493
बारामुल्ला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,490
बारामुल्ला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 49,170
बारामुल्ला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,720
बारामुल्ला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,730
बारामुल्ला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,791
बारामुल्ला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,310
बारामुल्ला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,730
बारामुल्ला - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बारामुल्ला : चांदीचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
63,200.00
+10.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 63,190 -420.00
29 नोव्हेंबर 2021 63,610 -1,130.00
28 नोव्हेंबर 2021 64,740 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 64,740 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 64,740 +530.00
25 नोव्हेंबर 2021 64,210 +130.00
24 नोव्हेंबर 2021 64,080 -2,120.00
23 नोव्हेंबर 2021 66,200 -1,010.00
22 नोव्हेंबर 2021 67,210 -420.00
21 नोव्हेंबर 2021 67,630 +0.00
बारामुल्ला चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
बारामुल्ला चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
बारामुल्ला चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
बारामुल्ला चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
बारामुल्ला चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
बारामुल्ला चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 68,830
बारामुल्ला चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,190
बारामुल्ला चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 66,321
बारामुल्ला चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 66,160
बारामुल्ला चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,190
बारामुल्ला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,800
बारामुल्ला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,120
बारामुल्ला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,525
बारामुल्ला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,120
बारामुल्ला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 66,560
बारामुल्ला चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,930
बारामुल्ला चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,850
बारामुल्ला चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,841
बारामुल्ला चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,500
बारामुल्ला चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,850
बारामुल्ला - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत