बेल्लारी, कर्नाटक : सोने आणि चांदी किंमत

बेल्लारी : सोन्याचा दर

02 ऑक्टोबर 2022
50,200
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 ऑक्टोबर 2022 50,200 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 50,200 +90.00
29 सप्टेंबर 2022 50,110 +150.00
28 सप्टेंबर 2022 49,960 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,520 +200.00
26 सप्टेंबर 2022 49,320 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,590 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,590 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,590 -590.00
22 सप्टेंबर 2022 50,180 +600.00
बेल्लारी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 50,200
बेल्लारी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,200
बेल्लारी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,200
बेल्लारी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,200
बेल्लारी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,200
बेल्लारी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,760
बेल्लारी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,320
बेल्लारी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,044
बेल्लारी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,150
बेल्लारी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,200
बेल्लारी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,690
बेल्लारी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,830
बेल्लारी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,800
बेल्लारी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,490
बेल्लारी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,840
बेल्लारी सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,380
बेल्लारी सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,540
बेल्लारी सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,027
बेल्लारी सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,740
बेल्लारी सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,540
बेल्लारी - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बेल्लारी : चांदीचा दर

02 ऑक्टोबर 2022
56,840.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 ऑक्टोबर 2022 56,840 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 56,840 +800.00
29 सप्टेंबर 2022 56,040 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,490 +1,110.00
27 सप्टेंबर 2022 55,380 +110.00
26 सप्टेंबर 2022 55,270 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,220 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,220 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 56,210 -1,740.00
22 सप्टेंबर 2022 57,950 +700.00
बेल्लारी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 56,840
बेल्लारी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,840
बेल्लारी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 56,840
बेल्लारी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,840
बेल्लारी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,840
बेल्लारी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,950
बेल्लारी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,390
बेल्लारी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,471
बेल्लारी चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,390
बेल्लारी चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,840
बेल्लारी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,480
बेल्लारी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,060
बेल्लारी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,975
बेल्लारी चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,380
बेल्लारी चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,070
बेल्लारी चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,900
बेल्लारी चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,720
बेल्लारी चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,051
बेल्लारी चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,740
बेल्लारी चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,750
बेल्लारी - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत