बेल्लारी, कर्नाटक : सोने आणि चांदी किंमत

बेल्लारी : सोन्याचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
48,550
-100.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 48,650 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,430 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,440 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,360 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,080 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,080 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,080 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,080 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,340 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,190 +10.00
बेल्लारी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,080
बेल्लारी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,410
बेल्लारी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,214
बेल्लारी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,450
बेल्लारी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 48,650
बेल्लारी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,680
बेल्लारी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,690
बेल्लारी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,747
बेल्लारी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,260
बेल्लारी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,690
बेल्लारी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,450
बेल्लारी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,000
बेल्लारी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,328
बेल्लारी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,450
बेल्लारी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,310
बेल्लारी सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,570
बेल्लारी सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,970
बेल्लारी सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,893
बेल्लारी सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,970
बेल्लारी सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,450
बेल्लारी - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बेल्लारी : चांदीचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
66,590.00
-610.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 67,200 +1,190.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,010 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,800 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,800 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,410 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,410 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,410 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,410 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,080 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,240 -60.00
बेल्लारी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,200
बेल्लारी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,060
बेल्लारी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,374
बेल्लारी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,060
बेल्लारी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 67,200
बेल्लारी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,870
बेल्लारी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,800
बेल्लारी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,783
बेल्लारी चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,440
बेल्लारी चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,800
बेल्लारी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,850
बेल्लारी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,220
बेल्लारी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,551
बेल्लारी चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,850
बेल्लारी चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,550
बेल्लारी चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,890
बेल्लारी चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,660
बेल्लारी चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,040
बेल्लारी चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,790
बेल्लारी चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,850
बेल्लारी - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत