कर्नाटक : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

कर्नाटक : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
बागलकोट 15 जून 2024 71,990
बंगळुरू 15 जून 2024 71,990
बेंगळुरू ग्रामीण 15 जून 2024 71,990
बेळगाव 15 जून 2024 71,990
बेल्लारी 15 जून 2024 71,990
बिदर 15 जून 2024 71,990
विजापूर 15 जून 2024 71,990
चामराजनगर 15 जून 2024 71,990
चिक्काबल्लापुरा 15 जून 2024 71,990
चिकमगलूर 15 जून 2024 71,990
चित्रदुर्ग 15 जून 2024 71,990
दक्षिण कन्नड 15 जून 2024 71,990
दावणगेरे 15 जून 2024 71,990
धारवाड 15 जून 2024 71,990
गॅडाग 15 जून 2024 71,990
गुलबर्गा 15 जून 2024 71,990
हसन 15 जून 2024 71,990
हवेरी 15 जून 2024 71,990
कोडगू 15 जून 2024 71,990
कोलार 15 जून 2024 71,990
कोप्पल 15 जून 2024 71,990
मांड्या 15 जून 2024 71,990
म्हैसूर 15 जून 2024 71,990
रायचूर 15 जून 2024 71,990
रामनगर 15 जून 2024 71,990
शिमोगा 15 जून 2024 71,990
तुमकूर 15 जून 2024 71,990
उडुपी 15 जून 2024 71,990
उत्तर कन्नड 15 जून 2024 71,990
यादगीर 15 जून 2024 71,990

कर्नाटक : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
बागलकोट 15 जून 2024 89,430
बंगळुरू 15 जून 2024 89,430
बेंगळुरू ग्रामीण 15 जून 2024 89,430
बेळगाव 15 जून 2024 89,430
बेल्लारी 15 जून 2024 89,430
बिदर 15 जून 2024 89,430
विजापूर 15 जून 2024 89,430
चामराजनगर 15 जून 2024 89,430
चिक्काबल्लापुरा 15 जून 2024 89,430
चिकमगलूर 15 जून 2024 89,430
चित्रदुर्ग 15 जून 2024 89,430
दक्षिण कन्नड 15 जून 2024 89,430
दावणगेरे 15 जून 2024 89,430
धारवाड 15 जून 2024 89,430
गॅडाग 15 जून 2024 89,430
गुलबर्गा 15 जून 2024 89,430
हसन 15 जून 2024 89,430
हवेरी 15 जून 2024 89,430
कोडगू 15 जून 2024 89,430
कोलार 15 जून 2024 89,430
कोप्पल 15 जून 2024 89,430
मांड्या 15 जून 2024 89,430
म्हैसूर 15 जून 2024 89,430
रायचूर 15 जून 2024 89,430
रामनगर 15 जून 2024 89,430
शिमोगा 15 जून 2024 89,430
तुमकूर 15 जून 2024 89,430
उडुपी 15 जून 2024 89,430
उत्तर कन्नड 15 जून 2024 89,430
यादगीर 15 जून 2024 89,430