कर्नाटक : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

कर्नाटक : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
बागलकोट 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
बंगळुरू 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
बेंगळुरू ग्रामीण 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
बेळगाव 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
बेल्लारी 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
बिदर 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
विजापूर 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
चामराजनगर 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
चिक्काबल्लापुरा 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
चिकमगलूर 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
चित्रदुर्ग 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
दक्षिण कन्नड 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
दावणगेरे 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
धारवाड 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
गॅडाग 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
गुलबर्गा 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
हसन 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
हवेरी 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
कोडगू 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
कोलार 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
कोप्पल 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
मांड्या 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
म्हैसूर 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
रायचूर 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
रामनगर 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
शिमोगा 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
तुमकूर 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
उडुपी 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
उत्तर कन्नड 29 नोव्हेंबर 2022 52,650
यादगीर 29 नोव्हेंबर 2022 52,650

कर्नाटक : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
बागलकोट 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
बंगळुरू 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
बेंगळुरू ग्रामीण 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
बेळगाव 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
बेल्लारी 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
बिदर 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
विजापूर 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
चामराजनगर 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
चिक्काबल्लापुरा 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
चिकमगलूर 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
चित्रदुर्ग 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
दक्षिण कन्नड 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
दावणगेरे 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
धारवाड 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
गॅडाग 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
गुलबर्गा 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
हसन 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
हवेरी 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
कोडगू 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
कोलार 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
कोप्पल 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
मांड्या 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
म्हैसूर 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
रायचूर 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
रामनगर 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
शिमोगा 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
तुमकूर 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
उडुपी 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
उत्तर कन्नड 29 नोव्हेंबर 2022 61,640
यादगीर 29 नोव्हेंबर 2022 61,640