कर्नाटक : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

कर्नाटक : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
बागलकोट 07 डिसेंबर 2021 49,070
बंगळुरू 07 डिसेंबर 2021 49,070
बेंगळुरू ग्रामीण 07 डिसेंबर 2021 49,070
बेळगाव 07 डिसेंबर 2021 49,070
बेल्लारी 07 डिसेंबर 2021 49,070
बिदर 07 डिसेंबर 2021 49,070
विजापूर 07 डिसेंबर 2021 49,070
चामराजनगर 07 डिसेंबर 2021 49,070
चिक्काबल्लापुरा 07 डिसेंबर 2021 49,070
चिकमगलूर 07 डिसेंबर 2021 49,070
चित्रदुर्ग 07 डिसेंबर 2021 49,070
दक्षिण कन्नड 07 डिसेंबर 2021 49,070
दावणगेरे 07 डिसेंबर 2021 49,070
धारवाड 07 डिसेंबर 2021 49,070
गॅडाग 07 डिसेंबर 2021 49,070
गुलबर्गा 07 डिसेंबर 2021 49,070
हसन 07 डिसेंबर 2021 49,070
हवेरी 07 डिसेंबर 2021 49,070
कोडगू 07 डिसेंबर 2021 49,070
कोलार 07 डिसेंबर 2021 49,070
कोप्पल 07 डिसेंबर 2021 49,070
मांड्या 07 डिसेंबर 2021 49,070
म्हैसूर 07 डिसेंबर 2021 49,070
रायचूर 07 डिसेंबर 2021 49,070
रामनगर 07 डिसेंबर 2021 49,070
शिमोगा 07 डिसेंबर 2021 49,070
तुमकूर 07 डिसेंबर 2021 49,070
उडुपी 07 डिसेंबर 2021 49,070
उत्तर कन्नड 07 डिसेंबर 2021 49,070
यादगीर 07 डिसेंबर 2021 49,070

कर्नाटक : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
बागलकोट 07 डिसेंबर 2021 62,750
बंगळुरू 07 डिसेंबर 2021 62,750
बेंगळुरू ग्रामीण 07 डिसेंबर 2021 62,750
बेळगाव 07 डिसेंबर 2021 62,750
बेल्लारी 07 डिसेंबर 2021 62,750
बिदर 07 डिसेंबर 2021 62,750
विजापूर 07 डिसेंबर 2021 62,750
चामराजनगर 07 डिसेंबर 2021 62,750
चिक्काबल्लापुरा 07 डिसेंबर 2021 62,750
चिकमगलूर 07 डिसेंबर 2021 62,750
चित्रदुर्ग 07 डिसेंबर 2021 62,750
दक्षिण कन्नड 07 डिसेंबर 2021 62,750
दावणगेरे 07 डिसेंबर 2021 62,750
धारवाड 07 डिसेंबर 2021 62,750
गॅडाग 07 डिसेंबर 2021 62,750
गुलबर्गा 07 डिसेंबर 2021 62,750
हसन 07 डिसेंबर 2021 62,750
हवेरी 07 डिसेंबर 2021 62,750
कोडगू 07 डिसेंबर 2021 62,750
कोलार 07 डिसेंबर 2021 62,750
कोप्पल 07 डिसेंबर 2021 62,750
मांड्या 07 डिसेंबर 2021 62,750
म्हैसूर 07 डिसेंबर 2021 62,750
रायचूर 07 डिसेंबर 2021 62,750
रामनगर 07 डिसेंबर 2021 62,750
शिमोगा 07 डिसेंबर 2021 62,750
तुमकूर 07 डिसेंबर 2021 62,750
उडुपी 07 डिसेंबर 2021 62,750
उत्तर कन्नड 07 डिसेंबर 2021 62,750
यादगीर 07 डिसेंबर 2021 62,750