सिरमौर, हिमाचल प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

सिरमौर : सोन्याचा दर

02 मार्च 2024
63,740
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 मार्च 2024 63,740 +1,070.00
29 फेब्रुवारी 2024 62,670 +320.00
28 फेब्रुवारी 2024 62,350 -90.00
27 फेब्रुवारी 2024 62,440 +160.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,280 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,440 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,430 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,430 +360.00
22 फेब्रुवारी 2024 62,070 -160.00
21 फेब्रुवारी 2024 62,230 +10.00
सिरमौर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 63,740
सिरमौर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,740
सिरमौर सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 63,740
सिरमौर सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,740
सिरमौर सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (01 मार्च) 63,740
सिरमौर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,950
सिरमौर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,460
सिरमौर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,271
सिरमौर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,950
सिरमौर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,670
सिरमौर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,460
सिरमौर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,670
सिरमौर सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,446
सिरमौर सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,460
सिरमौर सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,730
सिरमौर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,770
सिरमौर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,140
सिरमौर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,577
सिरमौर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,340
सिरमौर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,320
सिरमौर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

सिरमौर : चांदीचा दर

02 मार्च 2024
72,270.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 मार्च 2024 72,270 +1,020.00
29 फेब्रुवारी 2024 71,250 +2,110.00
28 फेब्रुवारी 2024 69,140 -350.00
27 फेब्रुवारी 2024 69,490 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,740 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,750 +0.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,750 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,740 +230.00
22 फेब्रुवारी 2024 70,510 -450.00
21 फेब्रुवारी 2024 70,960 -560.00
सिरमौर चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 72,270
सिरमौर चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,270
सिरमौर चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 72,270
सिरमौर चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,270
सिरमौर चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (01 मार्च) 72,270
सिरमौर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,400
सिरमौर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,140
सिरमौर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,998
सिरमौर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,400
सिरमौर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,250
सिरमौर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,420
सिरमौर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,940
सिरमौर चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,233
सिरमौर चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,420
सिरमौर चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,420
सिरमौर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,770
सिरमौर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,410
सिरमौर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,622
सिरमौर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,760
सिरमौर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,380
सिरमौर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत