सिरमौर, हिमाचल प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

सिरमौर : सोन्याचा दर

08 ऑगस्ट 2022
52,160
+280.00
तारीख किंमत बदला
07 ऑगस्ट 2022 51,880 +10.00
06 ऑगस्ट 2022 51,870 +0.00
05 ऑगस्ट 2022 51,870 -310.00
04 ऑगस्ट 2022 52,180 -520.00
03 ऑगस्ट 2022 52,700 +1,110.00
02 ऑगस्ट 2022 51,590 +90.00
01 ऑगस्ट 2022 51,500 -50.00
31 जुलै 2022 51,550 -1,310.00
30 जुलै 2022 52,860 +300.00
29 जुलै 2022 52,560 +600.00
सिरमौर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,700
सिरमौर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,500
सिरमौर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,941
सिरमौर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,500
सिरमौर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (07 ऑगस्ट) 51,880
सिरमौर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,400
सिरमौर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,550
सिरमौर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,039
सिरमौर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,750
सिरमौर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,550
सिरमौर सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,970
सिरमौर सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,420
सिरमौर सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,128
सिरमौर सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,100
सिरमौर सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,970
सिरमौर सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 53,020
सिरमौर सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,090
सिरमौर सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 51,962
सिरमौर सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,520
सिरमौर सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,160
सिरमौर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

सिरमौर : चांदीचा दर

08 ऑगस्ट 2022
58,490.00
+950.00
तारीख किंमत बदला
07 ऑगस्ट 2022 57,540 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 57,540 +10.00
05 ऑगस्ट 2022 57,530 -620.00
04 ऑगस्ट 2022 58,150 +360.00
03 ऑगस्ट 2022 57,790 +160.00
02 ऑगस्ट 2022 57,630 -770.00
01 ऑगस्ट 2022 58,400 +640.00
31 जुलै 2022 57,760 -1,610.00
30 जुलै 2022 59,370 +340.00
29 जुलै 2022 59,030 +2,840.00
सिरमौर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 58,400
सिरमौर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,530
सिरमौर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,797
सिरमौर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,400
सिरमौर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (07 ऑगस्ट) 57,540
सिरमौर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,920
सिरमौर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,740
सिरमौर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,069
सिरमौर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,760
सिरमौर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,760
सिरमौर चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,860
सिरमौर चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,510
सिरमौर चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,539
सिरमौर चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,620
सिरमौर चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,510
सिरमौर चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,480
सिरमौर चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,190
सिरमौर चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 62,973
सिरमौर चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,480
सिरमौर चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,400
सिरमौर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत