चत्रा, झारखंड : सोने आणि चांदी किंमत

चत्रा : सोन्याचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
52,500
+170.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 52,330 -400.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,730 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,720 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,720 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,860 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,640 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,450 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,460 -350.00
20 नोव्हेंबर 2022 52,810 +10.00
19 नोव्हेंबर 2022 52,800 +0.00
चत्रा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,200
चत्रा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,250
चत्रा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,127
चत्रा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,600
चत्रा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 52,330
चत्रा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,980
चत्रा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,150
चत्रा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,802
चत्रा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,180
चत्रा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,400
चत्रा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,730
चत्रा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,300
चत्रा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,018
चत्रा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,120
चत्रा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,170
चत्रा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,660
चत्रा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,810
चत्रा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,773
चत्रा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,460
चत्रा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,810
चत्रा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

चत्रा : चांदीचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
61,620.00
+600.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 61,020 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 61,960 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,960 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,950 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,180 +340.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,840 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,150 +300.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,850 -260.00
20 नोव्हेंबर 2022 61,110 +10.00
19 नोव्हेंबर 2022 61,100 +0.00
चत्रा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,650
चत्रा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,440
चत्रा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,217
चत्रा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,980
चत्रा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 61,020
चत्रा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,810
चत्रा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,290
चत्रा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,055
चत्रा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,810
चत्रा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,760
चत्रा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,920
चत्रा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,370
चत्रा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,442
चत्रा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,370
चत्रा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,810
चत्रा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,450
चत्रा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,040
चत्रा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,945
चत्रा चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,350
चत्रा चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,040
चत्रा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत