चंपाई, मिझोरम : सोने आणि चांदी किंमत

चंपाई : सोन्याचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
48,910
+20.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 48,890 +0.00
29 नोव्हेंबर 2021 48,890 +170.00
28 नोव्हेंबर 2021 48,720 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 48,720 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 48,720 -20.00
25 नोव्हेंबर 2021 48,740 +10.00
24 नोव्हेंबर 2021 48,730 -510.00
23 नोव्हेंबर 2021 49,240 -930.00
22 नोव्हेंबर 2021 50,170 -230.00
21 नोव्हेंबर 2021 50,400 +0.00
चंपाई सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
चंपाई सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
चंपाई सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
चंपाई सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
चंपाई सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
चंपाई सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,660
चंपाई सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,290
चंपाई सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 49,547
चंपाई सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 48,940
चंपाई सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 48,890
चंपाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,520
चंपाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,550
चंपाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,598
चंपाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,590
चंपाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 49,270
चंपाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,830
चंपाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,830
चंपाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,896
चंपाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,410
चंपाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,830
चंपाई - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

चंपाई : चांदीचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
63,330.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 63,330 -410.00
29 नोव्हेंबर 2021 63,740 -1,140.00
28 नोव्हेंबर 2021 64,880 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 64,880 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 64,880 +530.00
25 नोव्हेंबर 2021 64,350 +130.00
24 नोव्हेंबर 2021 64,220 -2,120.00
23 नोव्हेंबर 2021 66,340 -1,010.00
22 नोव्हेंबर 2021 67,350 -430.00
21 नोव्हेंबर 2021 67,780 +0.00
चंपाई चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
चंपाई चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
चंपाई चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
चंपाई चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
चंपाई चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
चंपाई चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 68,980
चंपाई चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,330
चंपाई चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 66,466
चंपाई चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 66,300
चंपाई चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,330
चंपाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,950
चंपाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,250
चंपाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,665
चंपाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,250
चंपाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 66,710
चंपाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,080
चंपाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,990
चंपाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,980
चंपाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,640
चंपाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,990
चंपाई - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत