चंपाई, मिझोरम : सोने आणि चांदी किंमत

चंपाई : सोन्याचा दर

09 डिसेंबर 2022
54,240
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 54,240 +40.00
07 डिसेंबर 2022 54,200 +280.00
06 डिसेंबर 2022 53,920 +290.00
05 डिसेंबर 2022 53,630 -410.00
04 डिसेंबर 2022 54,040 +0.00
03 डिसेंबर 2022 54,040 +10.00
02 डिसेंबर 2022 54,030 +0.00
01 डिसेंबर 2022 54,030 +980.00
30 नोव्हेंबर 2022 53,050 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,760 +230.00
चंपाई सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 54,240
चंपाई सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,630
चंपाई सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,016
चंपाई सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 54,030
चंपाई सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 54,240
चंपाई सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,400
चंपाई सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,430
चंपाई सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,358
चंपाई सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,790
चंपाई सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 53,050
चंपाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,170
चंपाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,340
चंपाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,990
चंपाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,360
चंपाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,580
चंपाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,920
चंपाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,480
चंपाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,203
चंपाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,310
चंपाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,360
चंपाई - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

चंपाई : चांदीचा दर

09 डिसेंबर 2022
67,110.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 67,110 +770.00
07 डिसेंबर 2022 66,340 +900.00
06 डिसेंबर 2022 65,440 +190.00
05 डिसेंबर 2022 65,250 -1,250.00
04 डिसेंबर 2022 66,500 +10.00
03 डिसेंबर 2022 66,490 +0.00
02 डिसेंबर 2022 66,490 +1,070.00
01 डिसेंबर 2022 65,420 +1,900.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,520 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,880 +1,630.00
चंपाई चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,110
चंपाई चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,250
चंपाई चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 66,130
चंपाई चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,420
चंपाई चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 67,110
चंपाई चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,520
चंपाई चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,660
चंपाई चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,561
चंपाई चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,200
चंपाई चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,520
चंपाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 62,040
चंपाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,500
चंपाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,271
चंपाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,020
चंपाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,970
चंपाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,130
चंपाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,560
चंपाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,648
चंपाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,560
चंपाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,020
चंपाई - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत