फतेहगड साहिब, पंजाब : सोने आणि चांदी किंमत

फतेहगड साहिब : सोन्याचा दर

18 ऑगस्ट 2022
51,750
+240.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑगस्ट 2022 51,510 -340.00
16 ऑगस्ट 2022 51,850 -720.00
15 ऑगस्ट 2022 52,570 +0.00
14 ऑगस्ट 2022 52,570 +10.00
13 ऑगस्ट 2022 52,560 +0.00
12 ऑगस्ट 2022 52,560 +270.00
11 ऑगस्ट 2022 52,290 +100.00
10 ऑगस्ट 2022 52,190 -40.00
09 ऑगस्ट 2022 52,230 +10.00
08 ऑगस्ट 2022 52,220 +400.00
फतेहगड साहिब सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,650
फतेहगड साहिब सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,450
फतेहगड साहिब सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,104
फतेहगड साहिब सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,450
फतेहगड साहिब सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (17 ऑगस्ट) 51,510
फतेहगड साहिब सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,340
फतेहगड साहिब सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,490
फतेहगड साहिब सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,986
फतेहगड साहिब सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,700
फतेहगड साहिब सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,490
फतेहगड साहिब सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,910
फतेहगड साहिब सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,370
फतेहगड साहिब सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,076
फतेहगड साहिब सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,050
फतेहगड साहिब सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,920
फतेहगड साहिब सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 52,970
फतेहगड साहिब सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,040
फतेहगड साहिब सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 51,909
फतेहगड साहिब सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,460
फतेहगड साहिब सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,110
फतेहगड साहिब - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

फतेहगड साहिब : चांदीचा दर

18 ऑगस्ट 2022
57,180.00
+160.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑगस्ट 2022 57,020 -830.00
16 ऑगस्ट 2022 57,850 -1,580.00
15 ऑगस्ट 2022 59,430 +0.00
14 ऑगस्ट 2022 59,430 +10.00
13 ऑगस्ट 2022 59,420 +0.00
12 ऑगस्ट 2022 59,420 +950.00
11 ऑगस्ट 2022 58,470 -570.00
10 ऑगस्ट 2022 59,040 -110.00
09 ऑगस्ट 2022 59,150 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 59,150 +1,670.00
फतेहगड साहिब चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,430
फतेहगड साहिब चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,020
फतेहगड साहिब चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,384
फतेहगड साहिब चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,340
फतेहगड साहिब चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (17 ऑगस्ट) 57,020
फतेहगड साहिब चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,860
फतेहगड साहिब चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,680
फतेहगड साहिब चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,009
फतेहगड साहिब चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,700
फतेहगड साहिब चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,700
फतेहगड साहिब चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,800
फतेहगड साहिब चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,450
फतेहगड साहिब चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,475
फतेहगड साहिब चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,560
फतेहगड साहिब चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,450
फतेहगड साहिब चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,420
फतेहगड साहिब चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,130
फतेहगड साहिब चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 62,910
फतेहगड साहिब चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,420
फतेहगड साहिब चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,330
फतेहगड साहिब - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत