भोपाळ, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

भोपाळ : सोन्याचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
48,770
+20.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 48,750 +0.00
29 नोव्हेंबर 2021 48,750 +170.00
28 नोव्हेंबर 2021 48,580 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 48,580 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 48,580 -20.00
25 नोव्हेंबर 2021 48,600 +0.00
24 नोव्हेंबर 2021 48,600 -500.00
23 नोव्हेंबर 2021 49,100 -920.00
22 नोव्हेंबर 2021 50,020 -240.00
21 नोव्हेंबर 2021 50,260 +0.00
भोपाळ सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
भोपाळ सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
भोपाळ सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
भोपाळ सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
भोपाळ सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
भोपाळ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,520
भोपाळ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,150
भोपाळ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 49,407
भोपाळ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 48,800
भोपाळ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 48,750
भोपाळ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,380
भोपाळ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,420
भोपाळ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,461
भोपाळ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,460
भोपाळ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 49,140
भोपाळ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,690
भोपाळ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,700
भोपाळ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,759
भोपाळ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,270
भोपाळ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,700
भोपाळ - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

भोपाळ : चांदीचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
63,160.00
+10.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 63,150 -410.00
29 नोव्हेंबर 2021 63,560 -1,140.00
28 नोव्हेंबर 2021 64,700 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 64,700 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 64,700 +530.00
25 नोव्हेंबर 2021 64,170 +130.00
24 नोव्हेंबर 2021 64,040 -2,110.00
23 नोव्हेंबर 2021 66,150 -1,010.00
22 नोव्हेंबर 2021 67,160 -430.00
21 नोव्हेंबर 2021 67,590 +0.00
भोपाळ चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
भोपाळ चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
भोपाळ चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
भोपाळ चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
भोपाळ चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
भोपाळ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 68,790
भोपाळ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,150
भोपाळ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 66,279
भोपाळ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 66,110
भोपाळ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,150
भोपाळ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,760
भोपाळ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,080
भोपाळ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,484
भोपाळ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,080
भोपाळ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 66,520
भोपाळ चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,890
भोपाळ चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,820
भोपाळ चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,798
भोपाळ चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,460
भोपाळ चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,820
भोपाळ - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत