भोपाळ, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

भोपाळ : सोन्याचा दर

09 डिसेंबर 2022
54,080
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 54,080 +40.00
07 डिसेंबर 2022 54,040 +280.00
06 डिसेंबर 2022 53,760 +290.00
05 डिसेंबर 2022 53,470 -420.00
04 डिसेंबर 2022 53,890 +10.00
03 डिसेंबर 2022 53,880 +0.00
02 डिसेंबर 2022 53,880 +10.00
01 डिसेंबर 2022 53,870 +970.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,900 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,610 +240.00
भोपाळ सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 54,080
भोपाळ सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,470
भोपाळ सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,859
भोपाळ सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,870
भोपाळ सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 54,080
भोपाळ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,240
भोपाळ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,290
भोपाळ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,207
भोपाळ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,640
भोपाळ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,900
भोपाळ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,020
भोपाळ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,190
भोपाळ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,842
भोपाळ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,220
भोपाळ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,440
भोपाळ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,770
भोपाळ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,340
भोपाळ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,058
भोपाळ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,160
भोपाळ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,210
भोपाळ - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

भोपाळ : चांदीचा दर

09 डिसेंबर 2022
66,910.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 66,910 +770.00
07 डिसेंबर 2022 66,140 +890.00
06 डिसेंबर 2022 65,250 +190.00
05 डिसेंबर 2022 65,060 -1,250.00
04 डिसेंबर 2022 66,310 +10.00
03 डिसेंबर 2022 66,300 +0.00
02 डिसेंबर 2022 66,300 +1,070.00
01 डिसेंबर 2022 65,230 +1,890.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,340 +650.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,690 +1,620.00
भोपाळ चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,910
भोपाळ चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,060
भोपाळ चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 65,938
भोपाळ चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,230
भोपाळ चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 66,910
भोपाळ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,340
भोपाळ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,490
भोपाळ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,382
भोपाळ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,020
भोपाळ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,340
भोपाळ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,860
भोपाळ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,340
भोपाळ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,102
भोपाळ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,860
भोपाळ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,810
भोपाळ चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,960
भोपाळ चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,410
भोपाळ चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,486
भोपाळ चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,410
भोपाळ चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,850
भोपाळ - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत