भंडारा, महाराष्ट्र : सोने आणि चांदी किंमत

भंडारा : सोन्याचा दर

23 एप्रिल 2024
71,180
-40.00
तारीख किंमत बदला
22 एप्रिल 2024 71,220 -1,600.00
21 एप्रिल 2024 72,820 +0.00
20 एप्रिल 2024 72,820 +10.00
19 एप्रिल 2024 72,810 +120.00
18 एप्रिल 2024 72,690 +230.00
17 एप्रिल 2024 72,460 -530.00
16 एप्रिल 2024 72,990 +760.00
15 एप्रिल 2024 72,230 +330.00
14 एप्रिल 2024 71,900 +0.00
13 एप्रिल 2024 71,900 +10.00
भंडारा सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 72,990
भंडारा सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,260
भंडारा सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 71,315
भंडारा सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,260
भंडारा सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (22 एप्रिल) 71,220
भंडारा सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 68,030
भंडारा सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,670
भंडारा सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,900
भंडारा सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,670
भंडारा सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 67,630
भंडारा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,880
भंडारा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,400
भंडारा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,205
भंडारा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,880
भंडारा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,610
भंडारा सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,390
भंडारा सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,600
भंडारा सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,381
भंडारा सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,390
भंडारा सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,670
भंडारा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

भंडारा : चांदीचा दर

23 एप्रिल 2024
80,990.00
+190.00
तारीख किंमत बदला
22 एप्रिल 2024 80,800 -2,970.00
21 एप्रिल 2024 83,770 +0.00
20 एप्रिल 2024 83,770 +10.00
19 एप्रिल 2024 83,760 +220.00
18 एप्रिल 2024 83,540 -150.00
17 एप्रिल 2024 83,690 +0.00
16 एप्रिल 2024 83,690 -330.00
15 एप्रिल 2024 84,020 +780.00
14 एप्रिल 2024 83,240 +10.00
13 एप्रिल 2024 83,230 +0.00
भंडारा चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 84,020
भंडारा चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 75,670
भंडारा चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 81,937
भंडारा चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 75,670
भंडारा चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (22 एप्रिल) 80,800
भंडारा चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 75,680
भंडारा चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,190
भंडारा चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 74,539
भंडारा चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,190
भंडारा चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 75,140
भंडारा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,330
भंडारा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,060
भंडारा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,922
भंडारा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,330
भंडारा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,180
भंडारा चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,350
भंडारा चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,870
भंडारा चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,157
भंडारा चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,350
भंडारा चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,340
भंडारा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत