फरीदकोट, पंजाब : सोने आणि चांदी किंमत

फरीदकोट : सोन्याचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
48,390
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 48,390 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,400 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,320 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,040 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,040 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,040 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,040 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,300 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,150 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,140 +220.00
फरीदकोट सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,040
फरीदकोट सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,370
फरीदकोट सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,154
फरीदकोट सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,410
फरीदकोट सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 48,390
फरीदकोट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,640
फरीदकोट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,650
फरीदकोट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,711
फरीदकोट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,220
फरीदकोट सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,650
फरीदकोट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,410
फरीदकोट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,960
फरीदकोट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,288
फरीदकोट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,410
फरीदकोट सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,270
फरीदकोट सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,530
फरीदकोट सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,940
फरीदकोट सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,854
फरीदकोट सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,940
फरीदकोट सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,410
फरीदकोट - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

फरीदकोट : चांदीचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
65,960.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 65,960 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,750 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,750 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,360 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,360 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,360 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,360 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,030 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,190 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,250 +560.00
फरीदकोट चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 65,960
फरीदकोट चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,010
फरीदकोट चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,134
फरीदकोट चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,010
फरीदकोट चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 65,960
फरीदकोट चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,820
फरीदकोट चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,750
फरीदकोट चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,734
फरीदकोट चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,390
फरीदकोट चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,750
फरीदकोट चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,800
फरीदकोट चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,170
फरीदकोट चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,502
फरीदकोट चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,800
फरीदकोट चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,500
फरीदकोट चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,830
फरीदकोट चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,600
फरीदकोट चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,984
फरीदकोट चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,730
फरीदकोट चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,800
फरीदकोट - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत