जबलपूर, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

जबलपूर : सोन्याचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
48,370
-720.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 49,090 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,090 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,090 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,090 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,350 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,200 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,190 +220.00
10 ऑक्टोबर 2021 47,970 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 47,970 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 47,970 -90.00
जबलपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,090
जबलपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,420
जबलपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,165
जबलपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,460
जबलपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 49,090
जबलपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,690
जबलपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,700
जबलपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,759
जबलपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,270
जबलपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,700
जबलपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,460
जबलपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,010
जबलपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,338
जबलपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,460
जबलपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,320
जबलपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,590
जबलपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,990
जबलपूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,905
जबलपूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,990
जबलपूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,460
जबलपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

जबलपूर : चांदीचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
64,820.00
+390.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 64,430 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,430 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,430 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,430 +1,340.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,090 -170.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,260 -50.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,310 +550.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,760 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,760 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 62,760 +260.00
जबलपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,430
जबलपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,080
जबलपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,845
जबलपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,080
जबलपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 64,430
जबलपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,890
जबलपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,820
जबलपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,798
जबलपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,460
जबलपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,820
जबलपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,870
जबलपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,230
जबलपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,569
जबलपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,870
जबलपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,570
जबलपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,910
जबलपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,670
जबलपूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,055
जबलपूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,800
जबलपूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,870
जबलपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत