जबलपूर, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

जबलपूर : सोन्याचा दर

28 फेब्रुवारी 2024
62,420
-20.00
तारीख किंमत बदला
27 फेब्रुवारी 2024 62,440 +160.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,280 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,440 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,430 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,430 +360.00
22 फेब्रुवारी 2024 62,070 -160.00
21 फेब्रुवारी 2024 62,230 +10.00
20 फेब्रुवारी 2024 62,220 +120.00
19 फेब्रुवारी 2024 62,100 +190.00
18 फेब्रुवारी 2024 61,910 +10.00
जबलपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,950
जबलपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,460
जबलपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,253
जबलपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,950
जबलपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (27 फेब्रुवारी) 62,440
जबलपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,460
जबलपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,670
जबलपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,446
जबलपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,460
जबलपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,730
जबलपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,770
जबलपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,140
जबलपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,577
जबलपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,340
जबलपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,320
जबलपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,930
जबलपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,830
जबलपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,037
जबलपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,930
जबलपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,610
जबलपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

जबलपूर : चांदीचा दर

28 फेब्रुवारी 2024
69,540.00
+50.00
तारीख किंमत बदला
27 फेब्रुवारी 2024 69,490 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,740 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,750 +0.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,750 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,740 +230.00
22 फेब्रुवारी 2024 70,510 -450.00
21 फेब्रुवारी 2024 70,960 -560.00
20 फेब्रुवारी 2024 71,520 -30.00
19 फेब्रुवारी 2024 71,550 -800.00
18 फेब्रुवारी 2024 72,350 +0.00
जबलपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,400
जबलपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,490
जबलपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,057
जबलपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,400
जबलपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (27 फेब्रुवारी) 69,490
जबलपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,420
जबलपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,940
जबलपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,233
जबलपूर चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,420
जबलपूर चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,420
जबलपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,770
जबलपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,410
जबलपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,622
जबलपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,760
जबलपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,380
जबलपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,340
जबलपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,170
जबलपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,754
जबलपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,460
जबलपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,340
जबलपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत