कोट्टायम, केरळा : सोने आणि चांदी किंमत

कोट्टायम : सोन्याचा दर

03 मार्च 2024
63,870
+0.00
तारीख किंमत बदला
02 मार्च 2024 63,870 +0.00
01 मार्च 2024 63,870 +1,070.00
29 फेब्रुवारी 2024 62,800 +320.00
28 फेब्रुवारी 2024 62,480 -90.00
27 फेब्रुवारी 2024 62,570 +170.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,400 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,560 +0.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,560 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,550 +360.00
22 फेब्रुवारी 2024 62,190 -160.00
कोट्टायम सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 63,870
कोट्टायम सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,870
कोट्टायम सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 63,870
कोट्टायम सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,870
कोट्टायम सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (02 मार्च) 63,870
कोट्टायम सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 63,070
कोट्टायम सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,580
कोट्टायम सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,394
कोट्टायम सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 63,070
कोट्टायम सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,800
कोट्टायम सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,590
कोट्टायम सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,790
कोट्टायम सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,571
कोट्टायम सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,590
कोट्टायम सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,860
कोट्टायम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,890
कोट्टायम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,260
कोट्टायम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,701
कोट्टायम सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,460
कोट्टायम सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,450
कोट्टायम - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

कोट्टायम : चांदीचा दर

03 मार्च 2024
72,420.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
02 मार्च 2024 72,420 +10.00
01 मार्च 2024 72,410 +1,010.00
29 फेब्रुवारी 2024 71,400 +2,130.00
28 फेब्रुवारी 2024 69,270 -360.00
27 फेब्रुवारी 2024 69,630 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,880 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,890 +0.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,890 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,880 +230.00
22 फेब्रुवारी 2024 70,650 -450.00
कोट्टायम चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 72,420
कोट्टायम चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,410
कोट्टायम चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 72,415
कोट्टायम चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,410
कोट्टायम चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (02 मार्च) 72,420
कोट्टायम चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,550
कोट्टायम चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,270
कोट्टायम चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,139
कोट्टायम चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,550
कोट्टायम चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,400
कोट्टायम चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,570
कोट्टायम चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 71,080
कोट्टायम चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,377
कोट्टायम चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,570
कोट्टायम चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,560
कोट्टायम चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,930
कोट्टायम चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,550
कोट्टायम चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,771
कोट्टायम चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,910
कोट्टायम चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,530
कोट्टायम - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत