कोट्टायम, केरळा : सोने आणि चांदी किंमत

कोट्टायम : सोन्याचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
48,460
+0.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 48,460 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,180 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,450 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,300 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,280 +210.00
10 ऑक्टोबर 2021 48,070 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 48,070 +0.00
कोट्टायम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,180
कोट्टायम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,510
कोट्टायम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,269
कोट्टायम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,550
कोट्टायम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 48,460
कोट्टायम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,780
कोट्टायम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,790
कोट्टायम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,852
कोट्टायम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,370
कोट्टायम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,790
कोट्टायम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,560
कोट्टायम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,100
कोट्टायम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,433
कोट्टायम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,560
कोट्टायम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,410
कोट्टायम सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,680
कोट्टायम सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,080
कोट्टायम सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,999
कोट्टायम सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,080
कोट्टायम सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,560
कोट्टायम - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

कोट्टायम : चांदीचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
64,950.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 64,950 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,550 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,550 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,550 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,550 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,220 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,380 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,440 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,880 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,880 +0.00
कोट्टायम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,950
कोट्टायम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,200
कोट्टायम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,076
कोट्टायम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,200
कोट्टायम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 64,950
कोट्टायम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,020
कोट्टायम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,930
कोट्टायम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,922
कोट्टायम चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,580
कोट्टायम चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,930
कोट्टायम चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,010
कोट्टायम चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,350
कोट्टायम चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,695
कोट्टायम चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,010
कोट्टायम चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,690
कोट्टायम चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,050
कोट्टायम चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,800
कोट्टायम चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,194
कोट्टायम चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,940
कोट्टायम चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,010
कोट्टायम - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत