कोट्टायम, केरळा : सोने आणि चांदी किंमत

कोट्टायम : सोन्याचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
50,470
+150.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 50,320 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,320 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 50,310 +80.00
29 सप्टेंबर 2022 50,230 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 50,070 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,630 +200.00
26 सप्टेंबर 2022 49,430 -280.00
25 सप्टेंबर 2022 49,710 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,700 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,700 -590.00
कोट्टायम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 50,320
कोट्टायम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,320
कोट्टायम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,320
कोट्टायम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,320
कोट्टायम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 50,320
कोट्टायम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,880
कोट्टायम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,430
कोट्टायम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,157
कोट्टायम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,260
कोट्टायम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,310
कोट्टायम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,810
कोट्टायम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,950
कोट्टायम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,917
कोट्टायम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,600
कोट्टायम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,950
कोट्टायम सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,500
कोट्टायम सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,650
कोट्टायम सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,139
कोट्टायम सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,850
कोट्टायम सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,650
कोट्टायम - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

कोट्टायम : चांदीचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
57,570.00
+600.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 56,970 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,970 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 56,960 +790.00
29 सप्टेंबर 2022 56,170 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,620 +1,110.00
27 सप्टेंबर 2022 55,510 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,390 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,350 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,340 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 56,340 -1,740.00
कोट्टायम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 56,970
कोट्टायम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,970
कोट्टायम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 56,970
कोट्टायम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,970
कोट्टायम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 56,970
कोट्टायम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,080
कोट्टायम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,510
कोट्टायम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,597
कोट्टायम चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,510
कोट्टायम चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,960
कोट्टायम चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,610
कोट्टायम चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,190
कोट्टायम चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,105
कोट्टायम चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,510
कोट्टायम चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,190
कोट्टायम चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 60,040
कोट्टायम चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,850
कोट्टायम चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,181
कोट्टायम चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,870
कोट्टायम चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,880
कोट्टायम - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत